Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-4

(Hon) skall föda

3 Mosebok 13:24-28

Om någon får ett brännsår på sin hud och det sedan blir en rödvit eller en vit fläck av ärrbildningen i brännsåret, 

3 Mos 13:24 SFB

Vad kan bryta ut i ett brännsår?

Denna alijà säger att tsaràat antingen kan bryta ut eller inte från området på huden där det finns ett brännsår. Om vi jämför huden med själen kan vi säga att brännsåret kan motsvara en känslomässig skada vi fått av något som har hänt oss. Genom känslomässiga brännskador kan man lätt få en kritisk attityd gentemot nästan. Det är väldigt lätt att skylla på andra för de skador man fått och det är lätt att bitterhet ­ som vi skulle kunna jämföra med tsaràat ­ bryter ut på stället där själens "brännskada" finns.

I denna alijà finns två valmöjligheter, antingen kan åkomman bryta ut eller inte på platsen för brännskadan. Bitterheten bryter ut i själen hos den som inte kan förlåta och lämna rätten i den Eviges händer. Den bitterheten kommer att sprida sig och orsaka stor skada inte bara i den människan utan den kommer också att påverka hela hennes sociala liv. Men om hon förmår att inte ge rum för för bitterheten, kommer hon att fortsätta att vara ren och kan fortsätta att leva ett normalt liv.

Käre messiaslärjunge, akta dig för bitterheten. Om du är frestad att reagera med bitterhet, lugna ner dig och stäng in dig en tid och tänk igenom saker och ting ordentligt. Bitterheten skapar inget positivt för någon. Förlåt och låt den Evige döma. Han gör det bättre.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner