Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-5

(Hon) skall föda

3 Mosebok 13:29-37

då skall den sjuke raka sig utan att raka det skorviga stället, och prästen skall för andra gången hålla honom instängd i sju dagar. 

3 Mos 13:33 SFB

Varför är det förbjudet att ta bort tecknen på orenhet?

Skägg och huvudhår tjänar som tecken för att se om det finns tsaraat. Deras färg avslöjar om någon har blivit angripen av åkomman. För att kunna ställa en rätt diagnos var man tvungen att raka området runt ett skorvigt ställe men inte på själva skorven, för att kunna se om skorven spred sig och om färgen på håren ändrade sig under en viss tid. Håren tjänar som tecken på orenhet. Om de rakades bort skulle det vara svårt för prästen att diagnosticera om personen verkligen blivit angripen av tsaraat eller inte.

Människan är frestad att ta bort symtomen på de åkommor hon lider av i stället för att gå till roten på problemen och söka efter de verkliga orsakerna. Vad var orsaken till tsaraat plågan? Det kan finnas synd i form av läshon hará – kritik – eller andra synder som orsakar denna plåga. Om man bara tar bort det yttre tecknet utan att omvända sig från det som har orsakat attacken, vållar man bara mer skada för sig själv, andra och den Evige. Därför förbjuder Toràn att ta bort tecknen på orenhet, för problemet ligger inte i tecknen, utan i moraliska brister som gav fritt spelrum så att sjukdomen kunde komma. Att ta bort symtomen hjälper inte, omvändelse och tillrättaläggning är lösningen.

Må den Evige hjälpa oss att gå till roten på problemen och inte hålla på för mycket med symtomen och deras konsekvenser.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner