Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-6

(Hon) skall föda

3 Mosebok 13:38-54

Alla dagar, som utslaget är på honom, skall han vara oren, han är oren. Han skall bo för sig själv; hans boning skall vara utanför lägret.

3 Mos 13:46 Åkeson

Varför måste den angripne bo för sig själv?

Skriften visar att en av de viktigaste orsakerna till tsaraat-plågan är kritik, läshon hará, den onda tungan. Man behöver sällskap för att kunna förmedla kritik. För att undvika att den som kritiserar, och som blivit angripen av denna plåga, fortsätter att skada med sin tunga, måste han inte bara bo utanför lägret utan också bo ensam. Anledningen är att han skall lära sig att inte fortsätta kritisera och på detta sätt behandlas roten till problemet till hans sjukdom.

I texten finns ett hopp om upprättelse. Så länge utslaget är på honom förblir han rituellt oren och måste bo ensam. Men när utslaget försvinner kan han bli renad och upprättad i samhället och då får han tillträde till tabernaklet igen.

Skrifterna visar att många sjukdomar orsakas av synder. Det betyder inte nödvändigtvis att den som blivit utsatt är direkt skyldig till sin sjukdom. Det kan vara så, och då måste han gå igenom sitt liv och fråga sig var han har gjort fel mot den Evige så att sjukdomen kunde komma.

Å andra sidan finns det kollektiva konsekvenser över grupper av människor som lever i olydnad mot den Eviges bud och det för med sig förbannelse över hela gruppen. Då kan förbannelsen orsaka sjukdomar i en eller flera medlemmar i gruppen, utan att just de individerna skulle vara syndigare än de andra. Bara det faktum att man tillhör den gruppen gör att man blir mer utsatt för sjukdomar. Somliga kroppar är känsligare än andra och den sjuke är inte nödvändigtvis direkt skyldig till sin sjukdom.

Vi har exemplet med Akan i Josua kapitel 7 som stal från det tillspillogivna. För hans skuld led hela folket nederlag och många dog på grund av hans synd. De var inte skyldiga, men de tillhörde en grupp människor som hade nåtts av förbannelsen för synden hos en av dess medlemmar.

Faktum är att den Evige lovar att beskydda sitt folk Israel från all sjukdom när de håller buden (2 Mos 15:26; 5 Mos 7:15). Och han lovar att sända plågor och sjukdomar när hans folk bryter buden (3 Mos 26; 5 Mos 28).

Det lär oss å ena sidan att det finns helande hos den Evige för alla våra sjukdomar (Ps 103:3), och speciellt genom Messias försoningsverk (Jes 53:4-5). Å andra sidan lär det oss att man måste söka efter orsaken till sjukdomarna i sig själv och i den grupp som man tillhör för att i bön kunna komma till den Evige och ta emot förlåtelse och helande. Om vi går till roten och söker orsakerna till sjukdomarna kan vi leva i hälsa och på så sätt uppfylla syftet med våra liv med hälsosamma kroppar.

Må den Evige låta uppenbarelse flöda så att vi kan se roten till problemen och må han ge oss nåd så att vi kan omvända oss från personliga och kollektiva synder och bli helade i själen och kroppen, genom den Avskilde och Rättfärdige Messias Jeshuas meriter.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner