Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-7

(Hon) skall föda

3 Mosebok 13:55-59

Detta är lagen om det som blir angripet av spetälska, vare sig det är ett plagg av ylle eller linne eller det är ett vävt eller virkat tyg eller något skinnföremål, vad det än är, och efter denna lag skall det förklaras rent eller orent. (3 Mos 13:59 SFB)

Varför talar Torán så mycket om tsaraat?

Toràn använder mycket plats och tid till att talar om tsaraat-åkomman. Enligt vad jag förstått finns det ingen sjukdom i världen idag som man känner till som har samma symtom som de som beskrivs i Toràn. Men vi har flera exempel i Skrifterna på personer som har lidit av denna sjukdom, några av dem blev helade, speciellt av vår Rabbin.

Alla fall har något gemensamt, de inträffade under tider då den Eviges boning fanns bland människorna, med andra ord, under tider då tabernaklet eller något av templen fanns.

Det lär oss att den Eviges närvaro är som ett tveeggat svärd. Å ena sidan helar hans närvaro oss från alla våra sjukdomar, men å andra sidan krävs mer trohet av folket och speciellt bland ledarna för att åkommor och sjukdomar inte skall komma över oss.

Toràn använder mycket plats för denna sjukdom eftersom den kunde uppstå på många olika sätt på människors kroppar och föremål och varje fall behövde förklaras i detalj.

Dessutom verkar den vara smittsam och därför var det väldigt viktigt att vara noggrann med att avlägsna den så att den inte påverkade andra (jfr. 5 Mos 24:8).

Om man sedan jämför denna plåga med synden lär vi oss att vara petiga med synden i våra själar och inte låta den växa utan göra allt vi kan för att få bort den och rycka upp den med rötterna. För att det skall kunna ske måste vi ropa Himlen om hjälp för människan förmår inte ta bort sin synd utan hjälp från Ovan.

Vi lär oss också att den Evige är mycket intresserad av denna plåga eftersom han använder så mycket text i sin Bok till att tala om detta ämne. Detta faktum gömmer en väldigt stor messiansk hemlighet och därför kallas Messias i den judiska traditionen för "Den Spetälske".

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner