Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-1

Den som har tsaràat

3 Mosebok 14:1-12

Detta är lagen om den spetälske den dag han skall renas 

3 Mos 14:2a SFB

Vilket förhållande finns det mellan reningen av en metsorà och Messias?

Talmud knyter samman Messias med den som är metsorá – "spetälsk". I Sanhedrin 98b står det skrivet: "Rabbinerna sade: Hans namn är "den lärde spetälske", som det står skrivet (Jes 53:4), Han bar sannerligen våra smärtor, och tog på sig våra sorger; men vi ansåg att han var spetälsk, slagen av Gud och pinad." (Egen översättning)

Det lär oss att det finns ett intimt förhållande mellan metsoráns rening och Messias. Vi skall från denna alijá nu avslöja några hemligheter:

14:2, 10 ­ hans rening blev färdig den åttonde dagen ­ Innan sin död blev Jeshua besmittad i själ och kropp av "syndens spetälska" från världen. På uppståndelsedagen, den åttonde dagen, en dag efter den sjunde veckodagen, blev han renad i de himmelska sfärerna.

14:3 ­ utanför lägret - Jeshua dog utanför staden och hans rening slutfördes i himlen.

14:4-7 ­ två levande fåglar, en dör och den andra släpps fri ute på marken - Jeshua dör för att sedan uppstå till att flyga fritt.

14:4,6 ­ cederträ - Jeshua dör på ett träd upphängd på en horisontell bjälke som troligtvis var av cederträ.

14:4,6 ­ karmosinrött garn - Jeshua blev klädd i en mantel av samma färg (Matt 27:28).

14:4,6 ­ isop - En isopsstav fördes till Jeshuas mun när han höll på att dö (Joh 19:29).

14:5 ­ en lerkruka - Jeshuas kropp var ett lerkärl.

14:5 ­ friskt vatten - Jeshua var tvungen att gå igenom dödens vatten (2 Sam. 22:17; Jona 2:6)

14:6 ­ den levande fågeln blev doppad i blod - Jeshua har fortfarande dödsmärkena kvar i sin uppståndna kropp.

14:8 ­ tvätta sina kläder och raka av allt sitt hår och bada i vatten - Jeshua var tvungen att gå igenom dödens tevilà (dop) (Luk 12:50) för att avlägsna synden, som symboliseras av smutsiga kläder, infekterat hår och rituell orenhet.

14:9 ­ sjunde dagen - då Jeshua fortfarande var i graven blev synden borttagen.

14:10,11 ­på den åttonde dagen blev han renad och ställd inför den Evige - den första dagen i veckan blev han förklarad ren och ställd som levande inför sin Fader (Joh 20:17).

14:12 ­ skuldoffer - Jeshua blev given åt den Evige som ett skuldoffer för världens skuld.

Välsignad vare den Evige för Jeshuas försonande död!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner