Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-3

Den som har tsaràat

3 Mosebok 14:21-32

Detta är lagen om den som har blivit angripen av spetälska men inte har råd att skaffa vad som enligt lagen hör till hans rening. 

3 Mos 14:32 SFB

Hur behandlas den fattige inför den Evige?

När man jämför texterna som talar om den rike spetälskes rening och den fattige spetälskes rening ser vi att båda måste gå igenom samma ceremoni. Versarna 25-29 som talar om den fattiges reningsprocess är så gott som identiska med versarna 14-18 som talar om reningsprocessen för den som har tillräckligt med medel.

Det lär oss att inför den Evige finns det ingen skillnad mellan rik och fattid. Den fattige behandlas på samma sätt som den rike. Den rike har inga förmåner för att han är rik och den fattige blir inte diskriminerad för att han är fattig.

Världen och den som är världslig hedrar den som har pengar och ser ner på den fattige. Den Evige ser inte till pengarna utan till hjärtat. Den rike som har ett perverst hjärta blir ringaktad av Honom och den fattige med ett troget hjärta blir hedrad av Honom.

Låt oss lära oss av vår Fader.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner