Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-4

Den som har tsaràat

3 Mosebok 14:33-53

När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel, och jag låter något hus i landet ni får till arvedel bli angripet av spetälska 

3 Mos 14:34 SFB

Kommer inte sjukdomarna från satan?

Denna text säger ordagrant att det är den Evige som ger en fläck av tsaraat ("spetälska") på ett hus. Den Evige är den som leder och håller ordning på hela sin skapelse. Det finns inget som händer som inte är övervakat och känt av honom. Det är sant att han har delegerat mycket ansvar till sina änglar och människorna som har skapats till hans avbild och likhet, och de har frihet att välja att lyda eller att vara olydiga. Men eftersom HaShem har skapat den friheten i skapelsens högre varelser leder han allt enligt sina egna tankar som är mycket högre än hans skapade varelsers sinnen.

Den Evige regerar till och med över det onda. Om det onda kommer till ditt hus är det för att den Evige har tillåtit det, inte för att han önskar det eller för att han njuter av det onda, utan han tillåter det. Trots det onda och upproret som finns bland änglar och människor, kommer slutligen allt att tjäna det gudomliga syftet. Till och med det onda kan tjäna den Evige. Han är mycket, ja mycket intelligentare och medveten om allt för att kunna bli överraskad eller misslyckas. Änglars och människors synd är varken en överraskning eller ett problem för honom. Han regerar över allt och har skapat en värld som till och med har förmåga att göra uppror mot honom. Slutligen kommer han att visa att Han regerar över allt och att allt, totalt allt, har tjänat hans syften.

Många tragedier har kommit i individuella fall och en stor del av de skapade varelserna har fallit och gått förlorade för alltid, men det hindrar inte den Evige från att bli förhärligad genom allt.

Om han sätter en fläck av tsaraat på ett hus är det för att han har ett syfte med det. Sjukdomar kan tjäna den Eviges syften. Allt ont som händer oss kan tjäna till något gott, om vi vet hur vi skall reagera gentemot det.

Vi kan inte skylla på satan för det onda som händer oss. Den Evige är mycket större än satan och han tillåter inte satan att göra något som inte är inom hans gränser (se Jobs bok). Om vi har problem i livet måste vi söka lösningen i vårt förhållande till den Evige och i hans nåd.

 Om du har problem med satan måste du tala med den Evige, inte med satan, för den Evige har gett sin ängel tillstånd att orsaka problem för dig. När Paulus blev attackerad av en satans ängel, gick han till den Evige för att söka hjälp (2 Kor 12:7-8).

Käre Messiaslärjunge. Din himmelske Fader har allt under kontroll. Han övervakar fullständigt allt vad som händer dig. När du har problem, sök då lösningarna hos Honom. Han vill hjälpa dig i allt. Han älskar dig så oerhört mycket att han kan sända plågor över dig när du går fel för att du skall omvända dig och söka honom. Bevara ditt hjärta nära honom alla dagar i livet. Var rädd om ditt hjärta. Låt inget eller ingen dra ditt hjärta från din himmelske Fader. Se till att du alltid är förälskad i honom.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner