Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-5

Den som har tsaràat

3 Mosebok 14:54 ­ 15:15

HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: Säg till Israels barn: Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren.

3 Mos 15:1-2a SFB

Kan en rituellt oren människa närma sig den Evige?

När den Evige gav dessa lagar om rituell orenhet talade han inte bara till Moshé rabbenu, utan också till Aharon hakohen (jfr. 3 Mos 13:1; 14:33; 15:1), för Aharon representerar helgedomen på ett speciellt sätt. Lagarna om rituell orenhet har att göra med den strikta livsstil som folket måste ha när shechinàn (den Eviges uppenbarade närvaro) befinner sig i det jordiska tabernaklet. Trots att det inte är lätt att förstå vad som orsakar rituell orenhet kan vi ändå finna en gemensam nämnare. Alla fall har att göra med död på ett eller annat sätt.

Den Evige är en levande Gud och därför producerar döden rituell orenhet. De orena djuren producerar inte rituell orenhet så länge de lever. Tsaraat-åkomman är en sjukdom som människan dör av om hon inte blir helad. En människas lik är den främsta källan till rituell orenhet. Saker som har med döden att göra skapar rituell orenhet.

I denna text lär vi oss att sjukdomar i fortplantningsorganen skapar rituell orenhet. Dessa sjukdomar är också ett steg mot döden, eftersom följden av en av dem kan bli att man inte kan reproducera sig. Om man inte kan få barn kommer människosläktet att utrotas med tiden.

Den som är rituellt oren får inte komma in i tabernaklet, och därför måste han hålla sig på avstånd från den Eviges uppenbarade närvaro. Om man närmar sig i orent tillstånd löper man inte bara risken att bli skadad av den Eviges eld utan också att föra över orenheten till de avskilda saker som finns i helgedomen, för att inte tala om det avskilda köttet som man kan äta där. Därför var den orene tvungen att hålla sig utanför tabernaklet.

Då kan vi ställa oss frågan: Kan den som är rituellt oren be? Javisst kan han be i sitt orena tillstånd. Annars skulle en kvinna vara tvungen att låta bli att be under alla de dagar som månadsregleringens orenhet varar. Vi måste be alla dagar och närma oss den Evige i anden. Men när templet blir återuppbyggt i Jerushalajim kommer vi inte att kunna gå in i det när vi är rituellt orena.

Nu är det så att i och med Messias första ankomst och uppståndelse öppnades en ny väg att tjäna den Evige i den himmelska gudstjänsten enligt Malki-Tsedeks ordning. Och trots att kroppen kan vara rituellt oren är det möjligt att gå in i helgedomen i himlen i anden och vara nära den Evige. Det är möjligt att tillbedja på avstånd (2 Mos 24:1) med orena kroppar, men med närhet i anden.

Jag är trots det övertygad om att den Evige har mer behag i oss om vi försöker hålla våra kroppar rituellt rena så mycket vi kan även om vi inte har tabernaklet bland oss och speciellt eftersom våra kroppar i Messias är tempel åt avskildhetens Ande.

 

Kol tuv,

 

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner