Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-6

Den som har tsaràat

3 Mosebok 15:16-28

När en kvinna har sin flytning och det kommer blod från hennes kropp, skall hon vara oren i sju dagar, och var och en som rör vid henne skall vara oren ända till kvällen. 

3 Mos 15:19 SFB

Hur länge varar avhållsamheten under månadsreningen?

Enligt Torán är kvinnan rituellt oren under sju dagar räknat från den första dagen av hennes månatliga flytning. Första dagen räknas som en dag. En dag slutar och nästa dag börjar efter solnedgången då man kan se tre stjärnor på en molnfri himmel. Första kvällen efter de sju dagarna är hon ren och kan åter förena sig med sin make. (Enligt vad jag förstått är skyldigheten att doppa sig i mikvé (rituellt bad) ett senare tillägg i den judiska traditionen).

Jag är övertygad om att lagen om de sju dagarna även gäller alla de förlossade bland nationerna och bör följas av alla messiaslärjungar som inte är judar.

Den judiska lagen är mer strikt än Torán, eftersom rabbinerna har satt ett skyddsstängsel runt två bud som liknar varandra för att folket inte skall synda av misstag. Därför finns det en syntes mellan den normala menstruationsveckan (vers 19) och en onormal situation med flytning utanför den normala perioden (versarna 25-30). Judar måste därför räkna en längre tid varje månad. Enligt judisk lag skall man börja räkna sju dagar den dag det inte kommer mer blod under månadsreningen. Efter denna "vita vecka" har makarna rättighet och skyldighet att åter förena sig efter att hustrun doppat sig i ett mikvé.

En god regel är att inte röra sin fru under hennes månatliga reningsperiod. Det ger ett gott resultat både i karaktären och i känslolivet. Jag rekommenderar det för alla.

Må den Evige ge disciplin och kärlek åt varje par som finns hos oss så att vi kan leva på en hög avskild nivå till Hans ära och till välsignelse för familjerna,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner