Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-1

Säg

3 Mosebok 21:1-15

Ingen av dem skall ta till hustru en sköka eller en vanärad kvinna, och de skall inte heller ta till hustru en kvinna som blivit förskjuten av sin man, ty prästen är helgad åt sin Gud. Därför skall du akta honom helig, ty han bär fram din Guds mat. Han skall vara helig för dig, ty jag, HERREN, som helgar er, är helig. 

3 Mos 21:7-8 SFB

Finns det olika nivåer av avskildhet (helighet)?

Israels söner och döttrar blev uttagna från folken för att vara mer avskilda än dem. Leviterna blev uttagna från resten av stammarna för att vara mer avskilda än dem. Prästen Aharon söner blev uttagna från leviterna för att vara mer avskilda än dem. Översteprästen blev uttagen från resten av prästerna för att vara mer avskild än dem.

Att vara avskild betyder inte att vara bättre. Att vara avskild betyder inte att vara syndfri. Att vara avskild betyder inte att vara favorit. Att vara avskild betyder inte att man har rätt att utnyttja sin position. Avskildhet innebär att ha mer ansvar. Avskildhet har att göra med lydnad. Avskildhet har att göra med mer uppoffring. Avskildhet har att göra med att betala ett högre pris. Avskildhet har att göra med en högre ställning. Avskildhet har att göra med väl markerade gränser. Avskildhet har att göra med närhet.

Buden avskiljer en människa. Ju fler bud man har att uppfylla desto större är kallelsen till avskildhet. Israels söner och döttrar och de förlossade från folken har fler bud att uppfylla än resten av folken. Leviterna har fler bud än de andra stammarna. Prästerna har fler bud än leviterna. Översteprästen har flest bud av alla och därför är han den mest avskilde för den Evige och för folket. Han är den mest utmärkande, den mest särskilde, den mest ansvarige, den högst upphöjde och den mest privilegierade.

En jude har inte rätt att gifta sig med en kvinna som inte är judinna. En som tror på Jeshua har inte rätt att gifta sig med en som inte tror på Jeshua. En präst får inte gifta sig med kvinnor som har praktiserat otukt, som har fötts av ett förbjudet förhållande, som är frånskilda eller konvertiter.

Det lär oss att ju mer avskildhet som finns, desto högre krav ställs. Den som vill leva ett avskilt liv kan inte göra saker som andra kan göra. Den som vill ha mer avskildhet inom den plan som den Evige har för hans liv måste gå igenom alla områden av sitt liv och fråga sig om det han gör är välbehagligt för den Evige.

För de olika grupperna av människor finns olika saker som är tillåtna som inte är helt välbehagliga för den Evige. Det finns också saker som är välbehagliga för den Evige som inte är fullkomliga för honom. Och slutligen finns det saker som är fullkomliga inom var och en av de olika grupperna av människor, enligt varje grupps maximala nivån av avskildhet. Vi ser därför att man kan leva i olika nivåer av avskildhet inom den grupp man tillhör.

Trots att det finns saker som är tillåtna, är de inte alltid lämpliga, speciellt om vi vill vara lyhörda för Andens röst och leva i ett intimt förhållande till vår Fader och hans Messias. Att avsäga sig vissa av detta livets normala rättigheter producerar mer avskildhet.

"Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp."

1 Kor 6:12; 10:23 SFB

Må den Evige hjälpa var och en av oss att hitta den högsta nivån av avskildhet inom den grupp vi tillhör.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner