Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-3

Säg

3 Mosebok 22:17-33

Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga. 

3 Mos 22:20 SFB

Kan våra offer förolämpa den Evige?

Den Evige säger vad man skall göra för att bli välbehaglig för honom. Vilken godhet som strömmar ut från Toràn! HaShem ger oss konkreta instruktioner för att vi skall veta vad han tycker om och vad han inte tycker om för att vi skall kunna vara nära honom utan att orsaka obehag, som han säger i slutet av denna alijà: "Ni skall inte ohelga mitt heliga namn, ty jag vill hållas helig bland Israels barn. Jag är HERREN, som helgar er" (3 Mos 22:32 SFB)

Det vi offrar åt den Evige visar vad vi tycker om honom. Om vi ger det som blivit över visar vi att han inte är den förste utan väldigt lite uppskattad av oss. Om vi ger honom det vi inte tycker om visar vi att han inte är värd att få det vi tycker om. Om vi ger honom något med defekt visar vi att han inte är så värdefull i våra liv. Våra offer visar vad vi tycker om honom.

Den som ger det han värderar mest visar att HaShem är det värdefullaste i livet. Den som ger det som kostar på visar att han har kärlek till den Evige. Den som först ger till den Evige och sedan tänker på sig själv visar att han har rätt prioriteringar.

I Malaki 1:6-14 står det skrivet: "En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger HERREN Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?" Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi kränkt din renhet?" Genom att ni säger: " HERRENS bord betyder ingenting." Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare! Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig? säger HERREN Sebaot. Men bönfall nu inför Gud att han må vara nådig mot oss. Genom er har detta skett. Kan han då bli vänligt sinnad mot er? säger HERREN Sebaot. Om ändå någon av er ville stänga tempeldörrarna, så att ni inte förgäves tänder upp eld på mitt altare! Jag har inte behag till er, säger HERREN Sebaot, offergåvorna från er hand finner jag ingen glädje i. Från solens uppgång till dess nedgång skall mitt namn bli stort bland hednafolken, på alla orter skall man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, stort skall mitt namn bli bland hednafolken, säger HERREN Sebaot. Men ni vanhelgar det när ni säger: " HERRENS bord är orent och maten som ges är värdelös." Ni säger: "Inte är det mödan värt!" och så handhar ni det vanvördigt, säger HERREN Sebaot. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er? säger HERREN. Förbannad är den som handlar svekfullt, den som i sin hjord har ett djur av hankön, men ändå, när han gör ett löfte, offrar åt HERREN det som är vanställt. Ty jag är en stor Konung, säger HERREN Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hednafolken." (SFB)

Käre messiaslärjunge, ger du tiondet i början eller i slutet? Går du upp alla dagar för att be innan du äter frukost? Anstränger du dig för att sjunga vackert till den Evige? Lägger du kraft i bönen så att dina ord inte blir tomma upprepningar? Lyder du med lust eller med mutter? Längtar du efter att sabbaten skall ta slut så att du kan skynda till dina sysslor eller njuter du så mycket du kan av den Evige på hans dag?

Våra offer visar vad vi tycker om vår himmelske Fader. Vad bra att han säger oss i sin Torá vad han inte tycker om!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner