Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-4

Säg

3 Mosebok 23:1-22

Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider. Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor. Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider 

3 Mos 23:2-4 SFB

Vems är högtiderna?

Den Evige uppenbarade för Israels söner och döttrar vilka som var hans högtider. Det hebreiska ord som översatts som ”högtider” är moadimמועדים, i singularis moedמועד. Detta ord har den dubbla betydelsen av bestämd tid och plats. Det svenska ordet möte kommer från detta hebreiska ord. Huvudtanken med termen är att ha ett möte på en speciell tid och på en speciell plats.

Dessa högtider är i första hand den Eviges, inte Israels. Den Evige uppenbarade för Israel vilka som är hans högtider och gav Israels söner och döttrar rätten och ansvaret att utlysa dem på de tider som Toràn utstakat i detta kapitel och se till att det blir avskilda sammankomster – på hebreiska mikraei kodesh,מקראי קדש  – på var och en av dem.

I detta kapitel finns det två typer av högtider, veckosabbaten och årshögtiderna, som alla tillhör den Evige. Sabbaten är Herrens dag. Dessa moadim gömmer stora andliga och eviga hemligheter. Den som firar, håller och studerar dem får tillgång till djupa uppenbarelser om förlossningens plan genom den Eviges Messias. Alla dessa högtider är messianska i sitt väsen, inklusive sabbaten.

 Om dessa högtider är den Eviges kan de som tillhör den Evige, judar och ickejudar, fira dem, var grupp på sin nivå. Israels söner har fullmakten att utlysa dem och de andra måste respektera det. Det betyder att när rabbinerna stadfäster dagar och klockslag för dessa högtider blir det respekterat i himlen och de som blivit förlossade från folken och inympade i det himmelska olivträdet måste fira dem på de tidpunkter som Jehudà har stadfäst. Jehudà har fortfarande spiran till att regera med (1 Mos 49:10).

Omskärelsens söner är pliktiga att fira dessa högtider och de förlossade bland folken är inbjudna att fira dem på ett liknande sätt, men de behöver inte och bör inte heller göra det exakt lika.

I 1 Korintierbrevet 5:7-8 skriver Paulus till de avskilda i Korint som inte var judar: ”Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.” (SFB reviderad) Korintierna blev inbjudna att fira det osyrade brödets högtid, men inte att äta påskalammet, det som grillas i eld, av två anledningar: de var inte med i det kroppsliga omskärelseförbundet (2 Mos 12:43, 48-49) och de var inte i Jerushalajim där templet fanns, den enda plats där man kunde offra pesach-lammen.

Om de inympade från folken, lärjungar till Messias, är inbjudna att fira det himmelska Påskalammet (Messias) under det osyrade brödets högtid, hur mycket mer bör de då inte fira de andra högtiderna? När nu Pesach och Chag HaMatsot (det osyrade brödets högtid), som kallas för ”judarnas högtid” (Joh 5:1) och bara är för de omskurna, får firas av korintierna som var oomskurna i kroppen men omskurna i Messias, då inte bara kan utan också bör de hedningar som blivit omskurna i hjärtat också fira de andra av den Eviges och Messias högtider.

Trots att det är så, har de avskilda hedningarna inte samma krav som judarna. Det är dödsstraff för juden om han bryter sabbaten, men det är det inte för en inympad, för sabbaten är inte ett förbundstecken för honom (2 Mos 31:13), utan ett minne av skapelsen och ett sätt att erkänna Skaparens makt över ens liv och tid (2 Mos 20:8-11).

Den avskilde ickejuden som inte firar högtiderna blir inte straffad för det, men han går miste om väldigt många välsignelser som han inte för sitt liv skulle vilja vara utan om han kände till dem.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner