Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-5

Säg

3 Mosebok 23:23-32

Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN.

3 Mos 23:24-25 SFB

Vilken hemlighet gömmer sig bakom den första dagen i sjunde månaden?

Den första dagen i sjunde månaden är den mest hemlighetsfulla högtiden av alla. Torán ger ingen förklaring till varför man måste fira den, som den gör med de andra. Det är den högtid som har flest namn i den judiska traditionen men samtidigt den som nämns minst i Torán. Det finns bara två texter i hela Torán som talar om detta firande, här och 4 Mosebok 29:1-6.

Trots att traditionen säger att det är då man firar Adam och Chavás (Evas) skapelse, världens födelsedag, är det inte den orsaken som Torán ger för att fira denna högtid. Vi lär oss också av förfäderna att det är domens dag då den Evige dömer alla efter deras gärningar, men Torán säger inte något om detta i förhållande till denna högtid. Toràn ger oss verkligen inte mycket ljus över denna händelse.

Hur är det möjligt att den Evige befaller oss att fira något som vi inte vet varför? Kan det vara så att han under denna dag tänker göra något i framtiden och därför vill han ha oss samlade i en avskild sammankomst så att vi är uppmärksamma och på så sätt kan bli varse om det som kommer att ske?

Detta är den enda årliga högtiden som man inte vet dagen eller timmen för när den skall firas. Eftersom man vid tiden för det andra templet inte gick efter en fast almanacka, som idag, utan efter månen, var man tvungen att utlysta denna högtid när man såg nymånen, och därför visste man inte säkert varken dagen eller timmen när man skulle blåsa shofarn (hornet).

I de apostoliska Skrifterna finns det mer uppenbarelse om denna högtids hemligheter, speciellt i Uppenbarelseboken. Det finns många uttryck i de messianska Skrifterna som talar om denna dag på ett symboliskt sätt. När man finner uttryck som: "Vakna upp du som sover", "ingen vet dagen eller stunden", "Den sista basunen", "ett ögonblick", "sista basunens ljud", "starkt basunljud", "en stark röst, lik ljudet av en basun", "en dörr stod öppen i himlen", "någon satt på tronen", "böcker öppnades", "som en tjuv om natten" vet vi att det talas om denna mycket speciella dag.

Efter att ha samlat all information som jag har kunnat om detta firande kan jag bara dra en enda slutsats, det måste vara vid det tillfället Messias kommer tillbaka i härlighet, då de döda uppstår och domen sker för de rättfärdiga och folken.

Detta är en stor hemlighet.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner