Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-6

Säg

3 Mosebok 23:33-44

Detta är HERRENS högtider. Ni skall utlysa dem som heliga sammankomster, då ni skall offra eldsoffer åt HERREN, brännoffer och matoffer, slaktoffer och drickoffer, varje dag de för den dagen bestämda offren. Detta förutom HERRENS sabbater och förutom era övriga gåvor och alla era löftesoffer och alla era frivilliga offer, som ni ger åt HERREN. 

3 Mos 23-37-38 SFB

Vad är det viktigaste under högtiderna?

Eftersom vi inte haft ett tempel under så lång tid är det lätt att inte ta på allvar det som Torán verkligen lär när det gäller offren. Det är uppenbart att ett av högtidernas centralteman är att frambära djuroffer åt den Evige. Jag tror att vi kan säga att det är det viktigaste under högtiderna. Högtiderna är i första hand till för att frambära offer åt den Evige och därefter kommer allt annat som tillhör varje högtid. Först offer, sedan det andra, först den Evige och därefter vi. Detta är himmelrikets princip. Det finns inget förhållande till den Evige utan offer.

Idag kan vi inte fira högtiderna på ett rätt sätt eftersom vi ännu inte har något tempel. Hur mycket vi därför än anstränger oss för att uppfylla reglerna för varje högtid kommer ändå inte något firande av högtiderna att vara hundra procent som den Evige vill ha det.

Trots det finns det många olika typer av offer, och så länge vi inte har möjlighet att bränna upp djur på altaret, måste vi söka andra sätt att frambära offer. Det viktigaste är att sätta den Evige på första plats under alla högtiderna och det visar vi på ett praktiskt sätt genom att frambära alla typer av offer som är välbehagliga för HaShem.

Vi kan frambära böner och lovsånger till honom i stället för offer. Vi kan också ge pengar och andra värdefulla saker till välgörande ändamål. Motivet bakom att offra måste vara att den Evige blir upphöjd och att hans vilja sker på jorden som i himlen. Om vi inte har det motivet i våra hjärtan är inte våra böner, lovsånger och gåvor välbehagliga inför honom.

Om vi ber och sjunger för att må gott, för att uppfylla en andlig plikt, för att bli sedda av människor, för att få beröm av människor, då ger vi inte något offer åt den Evige utan söker våra egna intressen. Motiven bakom våra offer måste alltid vara att den Evige blir upphöjd i allt. På så sätt kan vi fira högtid inför honom och glädja oss och sedan ta emot och njuta av allt det goda som han ger oss. Men vår njutning och vårt välbefinnande inför Honom kommer alltid som ett resultat av att först ha gett honom välbehagliga offer.

Må den Evige utgjuta sin Ande över oss och hjälpa oss så att våra prioriteringar alltid är rätta så att vi kan frambära gåvor och offer med rätta motiv och attityder, till Hans ära och berömmelse, amen.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner