Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-7

Säg

3 Mosebok 24:1-23

Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen. Utanför den förlåt som hänger framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, skall Aron ständigt sköta den inför HERRENS ansikte, från kväll till morgon. Det skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte. Lamporna på den gyllene ljusstaken skall han ständigt sköta inför HERRENS ansikte.

3 Mos 24:2-4 SFB

Hur kan man hålla lamporna brinnande?

Aharon var tvungen att tända lamporna varje eftermiddag så att de brann hela natten. Lamporna brann inte på dagen, bara på natten. Det var viktigt att ständigt fullfölja denna uppgift inför den Evige och man behövde därför producera den renaste oljan av stötta oliver, inte malda. Olivoljan var bränslet till elden som gav ljus i tabernaklet under natten.

I det personliga templet finns det också en inre ljusstake. Det som gör att den kan brinna är den Eviges Ande. Olivolja är en symbol för Anden. För att kunna brinna ständigt inför den Evige i sitt inre behöver man skaffa olja, Ande. Hur gör man det?

Oljan kommer från olivträdets rot. Olivträdet är det himmelska Israel och roten är Messias. Roten finns i himlen och därifrån produceras oljan. För att kunna ta emot olja och lysa i denna tidsålders mörker ­ som kommer att bli mörkare och mörkare ­ måste man gå till den himmelska källan och hämta olja. Genom intensiv och konstant bön och dagligt studium av Skrifterna kan vi få tag på den rena oljan och så hålla våra lampor brinnande hela tiden.

Käre messiaslärjunge, låt inte en enda dag gå i ditt liv utan att du tar tid för bön och skriftstudium. En god regel är att avsätta minst en timme per dag för det.

Käre vän, missköt inte detta på något sätt! Låt inte olja fattas i din lampa. Hör vad jag säger: LÅT INTE OLJA FATTAS I DIN LAMPA. Om du inte sköter dig kan det hända att du kommer till en punkt under natten då du varken har eller kan få tag på olja och då kan du inte vara med på bröllopet i det tillkommande riket. Ta detta budskap på allvar. Be och studera Skrifterna ALLA DAGAR av ditt liv. Kom ihåg liknelsen om de tio jungfrurna (Matt 25).

I all kärlek,

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner