Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeMidbar 34-1

I öknen

4 Mosebok 1:1-19 

HERREN talade till Mose i Sinai öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade: "Räkna antalet av Israels barn, hela deras menighet efter deras släkter och familjer, med uppräkning av namnen på alla män, var person för sig, alla vapenföra i Israel som är tjugo år eller äldre. Du och Aron skall inmönstra dem efter deras häravdelningar. 

4 Mos 1:1-3 SFB

Finns det något samband mellan frihet och disciplin?

Det hade redan gått ett år efter uttåget. Folket hade fått vara med om stora andliga och fysiska upplevelser. De hade gått in i förbundet och fått en Torá av eld från himlen. Den hade byggt ett tabernakel och lärt sig hur man skall offra.

Nästa steg i folkets fostran var att lära sig mer om ordning och disciplin. Hela 4 Mosebok talar om det. Det visar oss hur viktigt det är för den Evige.

Denna text börjar med att tala om uttåget ur Egypten och fortsätter sedan att tala om folkräkningen för Israels armé. Det visar att det finns ett samband mellan befrielsen från slaveriet och den disciplin som finns i en armé. Sann frihet är inte att var och en gör som den tycker och går vart den vill. Sann frihet har att göra med ordning. Där det inte finns någon ordning finns ingen frihet.

Det förtryck som de upplevde i Egypten orsakades av en felaktig disciplin. Men lösningen för att bli fri ifrån det är inte anarki utan en sund disciplin, ledd av respekt och gudomliga ordningar.

De män i folket som kunde underordna sig i en armé blev räknade och på så sätt förbereddes folket för att kunna gå vidare i sin andliga utveckling så att de kunde nå slutmålet, det utlovade landet med helgedomen som centrum för sin tillbedjan.

Käre messiaslärjunge, var beredd på att leva ett disciplinerat liv så kommer du att växa andligen och komma fram till slutmålet för ditt liv.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner