Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeMidbar 34-4

I öknen

4 Mosebok 3:1-13

Och du skall giva leviterna åt Aron och hans söner; de äro alldeles överlämnade åt honom av Israels barn. 

4 Mos 3:9 Åkeson

Vad innebär det att vara alldeles överlämnad?

Originalplanen var att alla förstfödda skulle vara präster och tjänare i tabernaklet. Men på grund av synden med guldkalven blev leviterna upptagna till tjänst i stället för dem.

Denna text säger att leviterna blev alldeles överlämnade åt Aharon. Det betyder inte att de skulle vara hans privata personliga assistenter, utan medhjälpare i alla sysslor som hade att göra med tjänstgöringen i helgedomen.

Den hebreiska texten säger ordagrant att leviterna blev ”givna givna” – netunim netunim,נתונם נתונם  – vilket lär oss att överlåtelsen var dubbel, både offentlig och privat. Deras överlåtelse var inte bara under tjänstgöringstiden vid tabernaklet och senare i templet, utan också under tiden när de inte tjänstgjorde. Hela deras liv måste vara inriktat på att kunna tjäna i helgedomen trots att de inte direkt gjorde det hela tiden.

Det betyder att när de sov gjorde de det för att kunna tjänstgöra i helgedomen. När de åt gjorde de det för att kunna tjänstgöra i helgedomen. När de studerade gjorde de det för att kunna tjänstgöra i helgedomen. Samtalen vid borden var inriktade på att bättre kunna tjänstgöra i tabernaklet. När de lekte gjorde de det för att kunna tjänstgöra i helgedomen. Allt de gjorde hade direkt eller indirekt anknytning till deras tjänst i tabernaklet.

”Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jeshuas namn och tacka Gud, Fadern, genom honom… Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.”

Kol 3:17, 23 SFB reviderad

Om du tänker göra något som du inte kan göra i Herren Jeshuas namn och så att den Evige blir förhärligad direkt eller indirekt, gör inte det.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner