Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeMidbar 34-5

I öknen

4 Mosebok 3:14-39

Mitt för tabernaklet på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet österut, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga, skulle han dödas. 

4 Mos 3:38 SFB

Är det rättfärdigt att döma till döden den som begår en överträdelse?

Toràn uttrycker den Allsmäktiges rättfärdighet och därför är den fullständigt rättfärdig, som det står skrivet: "HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga… Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag lär känna dina rättfärdiga domslut… Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut… HERRE, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet… Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut… Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt… Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga… Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut." (Ps 19:10b; 119:7, 62, 75, 106, 144a, 160, 164 SFB)

Dagens text och andra liknande texter säger att om någon som inte tillhör Levis stam närmar sig tabernaklet för att göra den typ av tjänst som bara gäller för leviterna kommer han att dö. Men Torán lär inte att en mänsklig domstol kan utfärda dödsstraff för någon av de överträdelser som har att göra med helgedomen och offren, det kan bara den himmelska domstolen, som i fallet med Aharons söner som dog inför den Evige.

Det moderna samhället fostrar sina medborgare att inte respektera de gränser som finns mellan det som är tillåtet och förbjudet. När man därför läser den här typen av bud blir det chockerande för ett sinne som inte har blivit format av Torán. Ett sinne som inte har fostrats i det andliga säger: "Det kan inte vara så allvarligt att bryta en enda föreskrift. Det gör ingenting." Men när sedan de allvarliga konsekvenser kommer över honom för vad han gjort protesterar han och tycker att han har blivit orättfärdigt behandlad och att han fått ett för hårt straff. Det gör han eftersom han inte förstår att de gränser som Torán har markerat finns till för att inte överträdas.

Kung Ussia gick in i templet för att tända rökelse i det avskilda rummet. När prästerna då gick in för att tillrättavisa honom fylldes han av ilska. Men den Evige slog honom med tsaraat i ansiktet och han blev omedelbart utdriven ur helgedomen. Senare dog han i sin plåga. (2 Krön 26:16-21)

Man kan inte leka med det som är förbjudet. Det blir allvarliga konsekvenser av överträdelser och den Evige är rättfärdig när han låter dödsstraffet drabba den som inte lyder.

Må den Evige upprätta respekt för gränserna mellan det som är tillåtet och förbjudet i våra sinnen och hjärtan.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner