Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeMidbar 34-6

I öknen

4 Mosebok 3:40-51

Tag ut leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn och leviternas boskap i stället för deras boskap. Leviterna skall tillhöra mig. Jag är HERREN. 

4 Mos 3:45 SFB

Varför vill den Evige ha de förstfödda?

Abel offrade de förstfödda av sina får till den Evige för på så sätt kunde han ge det bästa, det han mest uppskattade eftersom det var det första som föddes. På så sätt visade han på ett konkret sätt hur mycket han uppskattade den Evige och den Evige såg välbehagligt på Abel och hans offer (1 Mos 4:4).

När Egyptens förstfödda blev slagna av ängeln under pesach-natten avskilde den Evige Israels förstfödda så att de blev hans på ett speciellt sätt.

Den förstfödde mannen föds för att tjäna som präst och ledare för familjen och för att vara sin pappas representant. Därför medför förstfödslorätten ett stort ansvar och även vissa privilegier som är större än resten av syskonen. De förstfödda representerar alla sina syskon och därför står det skrivet att den Evige slog Egypten i dess förstfödda (Ps. 136:10).

Innan synden med guldkalven var alla Israels förstfödda präster (2 Mos 19:22) men leviterna blev sedan tagna i deras ställe. Leviternas uppgift var alltså den som de förstfödda från alla stammarna skulle haft om de inte hade syndat.

När nu Israel blev kallat att vara den Eviges speciella skatt framför alla andra folk innebär det också att de fick uppgiften att vara ett prästfolk (2 Mos 19:5-6). Hela folket var alltså kallat att vara präster i förhållande till de andra folken. Men inom folket blev det också en delning mellan prästerna och resten av folket. Från början var det de förstfödda och sedan leviterna, och speciellt Aharons söner, som blev avskilda inom folket för att vara präster i förhållande till resten av folket. Israel är ett prästfolk för de andra folken och Levi stam är präststammen för de andra stammarna.

Varför vill den Evige att de förstfödda skall vara hans speciella ägodelar mer än de andra? Därför att de inte bara representerar familjen utan också är moderlivets första frukt och förstlingsfrukten tillhör alltid den Evige, för han är före allt. När man överlämnar det första till honom blir allt det andra också avskilt. När levitprästerna överlämnar sig åt den Evige blir resten av folket avskilt och när Israels folk avskiljer sig då blir resten av folken avskilda.

Därför är det inte någon förolämpning för de andra när den Evige väljer ut en grupp till att vara närmare honom. Det är hans sätt att välsigna alla. När prästen blir välsignad kommer välsignelsen över resten av folket.

När den himmelske Översteprästen uppväcktes från de döda blev evigt liv tillgängligt för alla.

Ge den Evige det första du får, alltid, och resten av dina saker blir avskilda.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner