Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeMidbar 34-7

I öknen

4 Mosebok 4:1-20

Låt inte kehatiternas släktgren utrotas ur leviternas stam, utan gör så här med dem, för att de skall leva och inte dö när de kommer nära de högheliga föremålen: Aron och hans söner skall gå in och anvisa var och en av dem vad han har att göra eller bära, men själva får de inte gå in och se de heliga föremålen, inte ens ett ögonblick, ty då skall de dö. 

4 Mos 4:18-20 SFB

Vad är priset för att vara privilegierad?

Levi stam hade mer privilegier än de andra stammarna, men alla privilegier har ett pris. En del av priset för att kunna bära de avskilda föremålen var att löpa risken att dö om man inte var noggrann med att göra allt enligt de strikta normerna i Toràn.

Att vara privilegierad innebär att man blir mer utsatt för faror. Att vara privilegierad innebär att ha större ansvar. Att vara privilegierad innebär att få en strängare dom. Att vara privilegierad innebär att vara tvungen att anstränga sig mer för att göra rätt. Att vara privilegierad innebär att bli synad. Att vara privilegierad innebär att bli utsatt för andras avundsjuka och kritik. Att vara privilegierad innebär att betala ett högre pris än andra.

I Himmelriket råder rättvisa. Enligt det mått av privilegier man har måste man betala ett högre pris.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner