Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nasó 35-3

Lyft upp

4 Mosebok 5:1-10

Säg till Israels barn: När en man eller kvinna begår någon av de synder som människor kan begå och handlar trolöst mot HERREN och ådrager sig skuld, skall han bekänna den synd han har begått och ersätta det orätta till dess fulla belopp och till det lägga en femtedel av värdet. Detta skall han ge åt den som han har gjort orätt emot. Men om den drabbade inte har någon nära släkting, som kan ta emot gottgörelsen för hans orätt, skall ersättningen för detta ges åt HERREN och tillhöra prästen, utöver den försoningsbagge med vilken försoning bringas för den skyldige.

4 Mos 5:6-8 SFB

Varför måste man betala ersättning?

Ersättning är en viktig del av omvändelse på hebreiska teshuva תשובה  om man inte ersätter den skada som begåtts är det inte en fullvärdig omvändelse. Om det är omöjligt att ersätta en skada får man ändå göra allt man kan för att det skall bli en full ersättning med 25 % tillägg, som det står skrivet i Lukas 19:8-9: “Men Zackai stod där och sade till Herren: "Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka." Jeshua sade till honom: "I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Avrahams son.” (SFB)

Frälsningen hade kommit till Zakais hem. Därför var han villig att ersätta den ekonomiska skada som han hade orsakat andra. Han var t.o.m. villig att gå längre än vad som står skrivet i Toràn. Beviset för att frälsningen hade kommit till hans hem var att han lämnade tillbaka pengar till dem som han hade stulit från och bedragit. Vägen till frälsning går genom omvändelse. Det finns sju steg till sann omvändelse:

  • Erkännande av synd.

  • Ånger.

  • Bekännelse, för HaShem och för människor.

  • Bön om förlåtelse, till HaShem och till människor.

  • Beslut om förändring.

  • Ersättning av skadan.

  • Trohet i de prov som HaShem sänder för att stärka den som omvänder sig

Denna text lär oss att det finns tre orsaker till varför man skall betala ersättning. Först ser vi att all skada man gör mot nästan är en skymf mot den Evige. Skadar man sin nästa skadar man den Evige. Därför är det nödvändigt att betala ersättning för att reparera den skada som man har orsakat den Evige. Det är anledningen till att den som har skadat sin nästa måste betala till prästen – som representerar den Evige – om den som blev skadad inte längre lever och inte efterlämnat några släktingar.

För det andra ser vi att ersättning är nödvändig för att kompensera den som blivit skadad och tillfogad förlust, eller hans släktingar, för det orätta som gjorts.

För det tredje måste man betala ersättning för sin egen skull, för att få en inre visshet om att man har gjort allt som står i ens makt för att reparera skadan. Detta är bra för samvetet och ett sätt att skapa ansvar i människan. Ersättningsplikten gör att den skyldige blir upphöjd till en nivå av värdighet eftersom han på så sätt kan ta sitt ansvar.

Detta bud lär också människan att inte ta lätt på de fel man begår mot nästan vilket blir en psykologisk spärr så att man inte gör om samma sak eller något liknande.

Käre messiaslärjunge, om du inte lämnar tillbaka det du stulit och ersätter de skador som du orsakat andra, så långt du förmår, har du inte omvänt dig och frälsningen har inte kommit till dig. Låt dig inte bli lurad av idén om att allt har blivit nytt i Messias så att du inte tar ditt ansvar och ersätter dem som du skadat.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner