Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nasó 35-4

Lyft upp

4 Mosebok 5:11 – 6:27

Tala till Israels barn och säg till dem: Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för HERREN, skall han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft, och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torra. Så länge hans nasirtid varar, skall han inte äta något som kommer från vinstocken, inte ens dess kart eller späda skott. Så länge hans nasirlöfte varar skall inte någon rakkniv komma på hans huvud. Till dess att de dagar som han är avskild för HERREN har nått sitt slut, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud.

4 Mos 6:2-5 SFB

Hur kan en lekman få samma grad av avskildhet som översteprästen?

Det hebreiska ord som översatts som “nasirtid” är nezer - נזר som betyder avhållsamhet - avskildhet, överlåtenhet, krona. Det avskilda diademet som översteprästen använde heter nezer ha kodesh נזר הקדש  avskildhetens krona eller det heliga diademet, som det står skrivet i 2 Mos 29:30 ”Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN.” (SFB)

Nasiren har ett tecken på sitt huvud, att låta sitt hår växa, som talar om överlåtelse åt HaShem. Detta lär oss att det finns ett samband mellan översteprästen och nasiren och att tecknet finns på hans huvud. En nasir har samma grad av avskildhet som översteprästen.

Vilken israelitisk man eller kvinna som helst har alltså möjlighet att överlåta sig åt HaShem på ett speciellt sätt och komma upp till samma nivå av avskildhet som översteprästen. Den högsta nivån av avskildhet är uppenbarligen inte bara reserverad för översteprästen utan tillgänglig för alla som vill leva i den nivån av avskildhet, man eller kvinna. Vilken väg leder dit? Offer. Och i detta fall är det inte obligatoriskt utan frivilligt.

Denna princip skulle vi också kunna applicera över de ickejudar som vill leva i en högre nivå av avskildhet än det normala. Genom att frivilligt välja att avstå från olika saker kan de på ett speciellt sätt uttrycka sin överlåtelse åt den Evige. Fullständig eller partiell fasta, extra tid i bön, sexuell avhållsamhet och undvikande av viss tillåten mat är olika sätt att avskilja sig för den Evige.

Denna typ av överlåtelse kan vara permanent, hela livet, som Romarbrevet 14:6 talar om: ”Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.” (SFB) Denna typ av överlåtelse kan också vara temporär, som vi ser i 1 Korintierbrevet 7:5 där det står skrivet: ”Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (SFB)

Den ickejude som för den Eviges skull väljer att inte äta djur som tillåts honom blir avskild genom sitt beslut, och speciellt om det gäller de djur som är förbjudna för Israels söner och döttrar.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner