Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nasó 35-5

Lyft upp

4 Mosebok 7:1-41

Ledarna förde fram gåvor till altarets invigning den dag då det smordes. När ledarna förde fram dessa offergåvor inför altaret, sade HERREN till Mose: "Låt ledarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning." 

4 Mos 7:10-11 SFB

Varför så mycket upprepningar?

Ledarna måste alltid ge mer än de andra. En ledare måste offra mer än folket. Ädelstenarna som fanns på domskölden kom från ledarna. För att kunna vara ledare måste man vara villig att lida mer, offra mer, be mer, vaka mer, ge mer pengar, ge mer av det man har och det man förmår och avstå från förmåner som andra kan njuta av.

I detta kapitel förekommer upprepningar som gör att man lätt blir uttråkad som läsare. Varför nämner HaShem vars och ens offer när de är likadana allihop? Vore det inte bättre att bara nämna det första och sedan säga att de andra hade likadana offer? Anledningen till att allas offer nämns med samma entusiasm är att alla är lika viktiga. Den siste får samma heder som den förste. HaShems attityd gentemot ett offer förändras inte. Han blir inte trött av att få gåva efter gåva, dag efter dag. Hans själ är inte som människans själ som lätt vänjer sig och inte ger samma uppmärksamhet till det som behöver uppmärksammas när det förekommer med nötande upprepning.

Den som har gått igenom brist är mer tacksam när han får något än den som alltid har haft allt i överflöd. Den som alltid har fått det han önskat värderar inte saker som den som inte har haft den förmånen.

Tacksamheten för maten bör vara lika stor varje dag. Vi bör inte ta något för givet. Vi kan inte kräva något. Det är ingen rättighet att få äta gott varje dag, det är nåd från himlen. Om du får äta samma mat två gånger efter varandra eller två dagar i streck, är du då lika tacksam som första gången du fick den maten?

HaShem blev inte trött på ledarnas offer. Han ansåg att alla offer var lika värdefulla och han nämnde deras gåvor på ett detaljerat sätt och skrev ner dem i Torán för all evighet för att visa hela världen i alla tidsåldrar hur mycket han uppskattar var och en av dessa ledare och deras offer. De hade ju gett utifrån hjärtan som var överlåtna honom. Det är anledningen till att alla nämns utan förkortningar.

När vi nu läser detta avsnitt, låt oss inte då hoppa över några ord, för då föraktar vi det som vår Fader hedrar!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner