Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nasó 35-6

Lyft upp

4 Mosebok 7:42-71

På sjätte dagen kom ledaren för Gads barn, Eljasaf, Deguels son. 

4 Mos 7:42 SFB

Vem vill utmärka sig framför andra?

Dag efter dag kom stamhövdingarna med sina offer i samband med altarets invigning. Var och en gav samma sak som de andra. Trots att orsaken till varför man gav varje föremål kunde variera mellan hövding och hövding var ändå vars och ens offer likadant som kompanjonernas.

Det lär oss flera saker. Först lär vi oss att varje hövding var villig att offra väldigt värdefulla saker till den Evige, vilket är att förvänta sig av en hövding i Israel.

Vi lär oss också att ingen av dem hade längtan att utmärka sig framför de andra. Efter att Nachshon gett sin offergåva den första dagen kunde vem som helst av hövdingarna ha gett något mer för att utmärka sig. Från och med den andra dagen kunde alla ge mer än de tidigare, men det gjorde de inte. Detta visar vilken ypperlig solidarisk kärleksattityd som man hade till sina kompanjoner. Just det faktum att alla offergåvor var exakt likadana visar att varje hövding inte önskade upphöja sig över de andra utan låta alla bli hedrade på samma sätt.

Kära messiaslärjunge, akta dig mycket för den tävlingsanda som finns i köttet. Om du får tillfälle att göra något bättre än någon annan, gör det inte om ditt motiv är att vara bättre, vara mer avskild, vara större, vara mer prisad eller bli mer sedd av människor. Sök ädlare och renare motiv så kommer du att bli hedrad inför den Evige. Var trogen dina medtjänare och utnyttja inte någon och låt ingen bli förringad för att du skall kunna bli ärad. En ledare som talar nedlåtande om andra för att upphöja sig själv är inte lämplig att vara ledare i den Eviges Rike.

Må den Evige befria oss från all tävlingsattityd och fylla oss med lojalitet och trohet gentemot den grupp i vilken han har insatt oss som medlemmar.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner