Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nasó 35-7

Lyft upp

4 Mosebok 7:72-89

När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom. 

4 Mos 7:89 SFB

Vem kan tala med den Evige i det mest avskilda rummet?

Genom Messias Jeshua finns det tillträde till nådens tron i himlen. Alla de som har gett sina liv till den Evige genom Jeshua har rätt att tillbe Fadern i Ande och sanning genom att gå in i det mest avskilda rummet i det himmelska tabernaklet.

På samma sätt som Moshè var den ende som kunde gå in i det mest avskilda rummet i det jordiska tabernaklet när som helst så är Jeshua den ende som kan göra det i det himmelska tabernaklet. Och på grund av det kan alla de som befinner sig inne i Messias komma nära i honom, i hans Namn.

Närma dig den Evige genom Jeshua och tala till Honom och lyssna på den röst som talar till dig. Då kommer du att få hans vägledning för ditt liv.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner