Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-1

När du lyfter upp

4 Mosebok 8:1-14

På detta sätt skall du bland Israels barn avskilja leviterna, så att de tillhör mig. 

4 Mos 8:14 SFB

Vad finns i den Eviges hjärta?

Den Evige skapade människan till sin avbild och likhet. När han därför ser på människan ser han en återspegling av sig själv. Budet om att älska sin nästa som sig själv har kommit från hans eget hjärta och därför älskar han människan. Den Evige älskar människan med hela sitt hjärta. Därför smärtade det honom så oerhört när Adam drog sig undan i lustgården och gömde sig undan hans ansikte eftersom han hade syndat. Synden skiljer människan från den Evige. Därför hatar den Evige synden men fortsätter att älska människan.

Enda sättet att återupprätta det ursprungliga förhållandet i paradiset är att ta bort synden i människan. Genom offren blir synden övertäckt och förlåten, men inte borttagen. Men genom döden och uppståndelsen blir synden i människan avlägsnad.

Den Evige önskar alltså att vara nära människan, eller rättare sagt, han vill att människan skall vara nära honom. Därför utvalde han Israels folk för att kunna ha ett folk som står nära honom. Men det var inte tillräckligt. Hans kärlek och längtan efter människan gjorde att han valde ut en grupp bland de utvalda. Han valde ut leviterna bland Israels söner och säger att de skall vara hans egna.

Det visar vad som finns i den Eviges hjärta, en djup längtan att vara nära människan för han älskar människan som sig själv, som det står skrivet i Malaki 1:2a: "Jag har älskat er, säger HERREN." (SFB) Och i Lukas 2:14 står det skrivet: "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!² (1917) Och i 1 Johannes 4:16 står det skrivet: ²Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom." (SFB)

Vad finns i den Eviges hjärta? Människor!

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner