Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-2

När du lyfter upp

4 Mosebok 8:15-26

Och jag har bland Israels barn givit leviterna som gåva åt Aron och hans söner, till att förrätta Israels barns tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning för Israels barn, för att ingen plåga skall drabba dem när de kommer nära helgedomen. 

4 Mos 8:19 SFB

Hur ser man på ledare i Himmelriket?

De ledare som HaShem har tillsatt är gåvor till de andra. I detta fall var leviterna gåvor till sina överhuvud, prästerna. De ledare som Messias Jeshua tillsätter i sin församling är gåvor, som det står skrivet i Efesierbrevet 4:7-12: "Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Messias mätte ut. Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord "han steg upp" vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till sändebud, andra till profeter, andra till förkunnare av goda nyheter och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de avskilda till att utföra sin tjänst att bygga upp Messias kropp" (SFB reviderad)

Denna text talar om de fem tjänstegåvor som Messias ger till människorna. Var och en av dem utgör en del av Messias totala tjänst, v. 7. Ingen av ledarna har hela Messias tjänst, utan enbart en del. Men tillsammans bildar de Messias som tjänstegåvor. Varje tjänst är en gåva som har getts till folket och var och en av dem har en del av Messias tjänst, enligt den nåd de har fått. Jeshua har allt, men ingen av oss har blivit lika utrustad som han, utan har bara fått en del av honom.

Tjänstegåvorna ges för att fullkomna de avskilda för att de skall utföra sin tjänst och så uppbygga Messias kropp. Lägg märke till att det är de avskilda som gör verket, ledda och fullkomnade av de fem tjänstegåvorna.

Tjänstegåvorna ges till folket, men ingen av dem kan utföra sin tjänst om han inte blir mottagen och accepterad av folket. Så fungerar allt ledarskap, den Evige ger och folket erkänner. Den Evige tillsätter och folket underordnar sig.

I Himmelriket finns ingen diktatur och ledarna kan inte tvinga någon att lyda eller underordna sig. Men trots att underordnandet är frivilligt blir konsekvenserna av uppror mot tjänstegåvorna allvarliga, med brist på vägledning och välsignelser som gör att kroppen inte fungerar som den skall.

Må den Evige, genom sin Messias, utvälja, resa upp, avskilja och ge goda ledare till Messias församling och må han utgjuta av sin nåd så att folket kan ta emot dem och underordna sig dem, så att Messias kropp blir uppbyggd, fullkomnad och fullständigt renad innan han kommer i härlighet.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner