Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-3

När du lyfter upp

4 Mosebok 9:1-14

Mose svarade dem: "Stanna här, så vill jag höra vad HERREN befaller om er." 

4 Mos 9:8 SFB

Vad betyder det att stå upp?

Det hebreiska ord som översatts som ”stanna här” är imdu - עמדו som ordagrant betyder  stå upp, som också kan ha andra betydelser som - "stå upp!. Det kommer från roten amad  -  עמד - befinna sig, ställa, resa sig, bestå m.m. I denna text betyder det att stå kvar på sin plats (tills man får ett svar)

Det faktum att denna term kan betyda att stå still, vara stilla, utan att utföra någon aktivitet, kan hjälpa oss att förstå texten i Daniel 12:1 där samma term förekommer. Där står det skrivet: ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.” (SFB)

När Michael, denne änglafurste, som är den som vakar över judarna, träder upp, borde det inte vara för judarnas välgång? Hur skulle det då kunna komma en tid av nöd för Israels folk som aldrig förr? Skulle det inte vara tvärt om? När Michael träder upp blir Israel beskyddat, men när Michael står stilla får folket lida nöd, för då försvarar han ju inte folket mot deras fiender. Det lär oss att vi bör förstå termen som att stå stilla och inte som att träda upp.

Så förklarar Rashi texten i Daniel 12:1. Han säger att Michael blir tyst. På så sätt kan vi förstå att när det judiska folket blir beskyddat från sina fiender är det för att Michael och de änglar som står under hans befäl strider för dem.

Men det kommer en tid då denne mäktige ängel kommer att stå still, och då kommer den stora vedermödan över det judiska folket och över alla dem som håller den judiska tron, som också är Messias och hans sändebuds tro. Den tiden är nära.

Må den Evige fylla oss med kraft och visdom att kunna klara av den stora vedermödan som kommer. Den som håller ut i Messias tro ända till slutet kommer att bli frälst.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner