Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-4

När du lyfter upp

4 Mosebok 9:15–10:10

På den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som eld.

4 Mos 9:15 SFB

Vem önskar leva och vandra i molnet?

Den Evige är Ande. Det hebreiska ordet för ande – ruach, betyder också vind. -  רוח blåst  vilket uppenbarar något om den Eviges karaktärsdrag. Det är något man inte kan se, men det är möjligt att känna och se resultatet av det. Ett moln liknar luften i sitt väsen. Både vinden och molnet kan täcka kroppen fullständigt. Man kan vara inuti luften, inuti vindens blåst och inuti ett moln. Den Evige har skapat dessa saker för att lära människan ett av sina sätt att uttrycka sig.

Den Eviges närvaro visar sig som ett moln. Ett moln kan täcka tabernaklet och även människokroppens tempel.

Förbundsfolket lärde sig att leva och vandra inneslutet i molnet av den Eviges närvaro. Denna intimitet och känsla av den Osynliges omedelbara närvaro är något väldigt ljuvligt. För ökenfolket var molnet livsviktigt. Bara under det fanns skydd mot solen under dagen och kylan under natten. Bara när de följde molnets rörelse kunde de vandra i den gudomliga närvaron. Under molnet fanns det mat, dryck och uppenbarelse av livets ord. Under molnet kunde de känna den gudomliga härlighetens närvaro. Vilken ljuvlig upplevelse!

Käre messiaslärjunge, längta och sök efter den Eviges närvaro och när du finner den, var aktsam så att du kan vara kvar i den. Vandra med den och låt den bli din ledsagare tillsammans med den skrivna Torán och dess muntliga förklaringar.

Och om du någon dag inte kan uppleva den, gå igenom ditt liv och se till att du inte har synd som hindrar ditt intima förhållande till din himmelske Fader och gör upp med honom. Om du inte finner något, låt honom gå igenom dig. Och om han inte visar dig något konkret, fortsätt att tro på hans kärlek trots att du inte känner den, som det står skrivet i 1 Johannes 4:16: ”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.” (SFB)

Med all kärlek,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner