Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-5

När du lyfter upp

4 Mosebok 10:11-34

När de nu första gången bröt upp efter HERRENS befallning genom Mose, var det Juda barns läger under sitt baner som först bröt upp, häravdelning efter häravdelning. Anförare för denna här var Nahson, Amminadabs son.

4 Mos 10:13-14 SFB

Vem går först?

Namnet Jehudá (Juda) har samma rot som ordet tack – todá, תודה - enligt vad som sades: "Ännu en gång blev hon havande och födde en son. Då sade hon: Nu vill jag tacka ode HERREN."  Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan slutade hon upp att אודה föda (1Mos 29:35) 

Det första karaktärsdraget hos en jude är att han prisar den Evige. Från det att han går upp på morgonen tills han lägger sig är hans mun full av lovprisning och tacksägelser. Att tacka den Evige för allt och i allt är en nyckel till att gå framåt i livet.

Därför fick Jehudás stam, den stam som vet hur man välsignar, prisar och tackar, gå först. Det folk som vet hur man skall tacka är det folk som öppnar upp och det som kan göra framsteg och det som först kommer till målet. Den som byter ut sin lovsång mot bitterhet kommer aldrig fram.

“Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov.”

Jes. 43:21 SFB

”Saligt är det folk som vet vad jubel är, HERRE, i ditt ansiktes ljus vandrar de.”

Ps 89:16 SFB

Alla folk på jorden är inbjudna att lära sig av Jehudá och följa hans exempel, som det står skrivet i 5 Mosebok 32:43a och Romarbrevet 15:10:

”Jubla, ni hednafolk med hans folk” (SFB)

”Låt er… uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jeshua Messias namn.”

Ef 5:18b-20 SFB reviderad

”och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Messias Jeshua.”

1 Tess 5:18 SFB reviderad

Låt oss följa Jehudás exempel och prisa och tacka den Evige i allt och för allt. På så sätt går vi framåt och kommer först fram till löftenas uppfyllelse.

Välsignad vare den Evige i evighet!

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner