Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-6

När du lyfter upp

4 Mosebok 10:35 – 11:29

Folket började högljutt klaga inför HERREN hur illa de hade det. Då HERREN hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret.

4 Mos 11:1 SFB

Varför är det så allvarligt att klaga?

 Israels folks klagan gav upphov till att den Eviges vrede upptändes så att många dog av det. Varför är det så allvarligt att klaga? Därför att det kommer från synden och orsakar förödande resultat. Bakom klagan finns en provokation som tvivlar på den Eviges godhet. Den som klagar smutsar ner bilden av den Evige, som är god för evigt. Klagan skadar också människans bild och förmedlar en ond ande över omgivningen. Klagan har förmågan att påverka allt skapat på ett negativt sätt. Botemedlet mot klagan är lovprisning.

Klagan är motsatsen till tacksamhet. Brist på tacksamhet är första steget mot avgudadyrkan och homosexualitet, som är den lägsta nivå som en människa kan falla till (Rom 1).

Klagan är ett uttryck för den onda böjelsen och tacksamheten är ett uttryck för den goda böjelsen. Tacksamheten förmår att se de positiva sakerna trots det negativa, erkänna dem och prisa den Evige för dem. Klagan ser bara det negativa, blir störd av det och skapar bitterhet och uppror mot den Evige. Klagan och bitterheten smittar av sig. Klagan hindrar den Eviges goda hand, tacksamheten sätter den i rörelse. Klagan skapar död, tacksamhet producerar liv. Klagan orsakar mentala och fysiska sjukdomar, lovprisningen ger mental och fysiskt helande, som det står skrivet i Jeremia 17:14:

”Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång.” (SFB)

”Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.”

1 Kor 10:10-13 SFB

Må den Evige hjälpa oss att se det positiva och alltid tacka för det. Då ger vi inte bara honom det som tillhör honom utan vi håller oss också friska och krya alla dagar.

     Var alltid glada,

     Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner