Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHaalotchá 36-7

När du lyfter upp

4 Mosebok 11:30 ­ 12:16

Folket gick då hela den dagen och natten och följande dag och samlade vaktlar. Det minsta någon samlade var tio homer, och de bredde ut dem åt sig runt omkring lägret. Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes HERRENS vrede mot folket, och HERREN slog dem med en mycket svår plåga.

4 Mos 11:32-33 SFB

Varför upptändes den Eviges vrede mot folket?

Den blandade hop som hade tågat ut tillsammans med Israels söner och döttrar hade gripits av ett omättligt begär efter kött, fisk, frukt och grönsaker. De föraktade det manna som den Evige välvilligt gav dem alla dagar. Deras attityd smittade av sig på Israels söner och döttrar så att de grät och sa: "Vem skall ge oss kött att äta?" (11:4) Den Evige, som är god, visade sin kraft och sände vaktlar så att de hade kött att äta under en hel månad.

Men den Eviges vrede upptändes mot folket och därför dog många av dem. Anledningen till det var att de hade förkastat den Evige med sin attityd (11:20). Hela den behandling som den Evige hade gett sitt folk i öknen var för att forma deras karaktär och skapa ett avskilt folk som liknade Messias. Den Evige ville lära dem att vara tacksamma för det stora under som gav dem att äta varje dag. Den som tackar innan och efter maten skyddar sin själ från denna onda attityd.

Den Evige kunde ha gett dem kött, fisk, frukt och grönsaker alla dagar i öknen, men det gjorde han inte för att förbereda deras karaktär inför intagandet av löfteslandet. Den som inte kan vinna seger över sina onda begär kan inte inta de större löftena. Den som inte kan dominera sina biologiska drifter kan inte vara med i en avskild armé. Den som kan styra sitt sinne är starkare än en som intar en stad.

Allt detta ville den Evige lära sitt folk i öknen, och därför lät han dem gå igenom det de fick gå igenom. Men i stället för att lita på hans godhet och tro på hans löften lät de sig styras av sin djuriska instinkt och så förkastade de den gudomliga behandlingen för sina liv. Dessa personer kom aldrig fram till målet.

Käre messiaslärjunge, den Evige är Herre över ditt livs omständigheter. Om han låter dig gå igenom svårigheter och nöd, då gör han det med syfte att rena dig från din synd. Akta dig så att du inte släpper ut de djuriska begären i ditt kött. Låt honom rena dig från allt det. Var tacksam för det lilla eller det myckna du har och den Evige kommer att anförtro dig med mer.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner