Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-1

Avrakad

4 Mosebok 16:1-13

Korach, son till Jitshar, son till Kehat, son till Levi, tog med sig både Datan och Aviram, Eliavs söner, och On, Pelets son, av Reuvens söner 

4 Mos 16:1 SFB reviderad

Kan avundsjuka leda till uppror?

Korach hade inte blivit utnämnd som ledare för kehatiterna, utan Elitsafan, en kusin som var yngre. Hur känns det för de äldre syskonen och de äldre kusinerna när den yngste blir utnämnd som deras ledare? Kan det ha varit denna familjesituation som orsakat avundsjuka i Korach och som senare utvecklades till uppror?

Hur reagerade Jishmael när hans yngre bror blev utnämnd som löftesbäraren? Hur reagerade Esav när hans yngre bror fick förstfödslorätten och välsignelsen i hans ställe? De blev avundsjuka och bittra. Detta bittra avund blev sedan överförd till deras barn och barnbarn släkte efter släkte och blev huvudorsaken till motsättningarna mellan araber och judar, islam och judendom, romare och judar, kristendom och judendom.

Jishmaels ättlingar tog till sig en religion som odlar judehat. Samma sak hade hänt med kristendomen som grundades på oviljan att vara som judarna. Esavs ättlingar grundade romarriket och därför kan man finna detta judehat inom det romerska systemet. Den romerska religionen har ett djuprotat judehat. Roten till detta hat finns i en familjesituation.

Grogrunden för Korachs uppror var hans familjesituation där hans yngre kusin blev utnämnd som ledare över honom och där han själv inte fått någon utnämning utöver den vanliga levitiska tjänstgöringen. Vad viktigt det är att se till att avundsjukan försvinner från våra hjärtan!

Nu tycker kanske någon att HaShem borde ha gett Korach en viktig position så att han inte skulle bli arg och bli så upprorisk. Men så fungerar det inte i Riket. Problemet är inte HaShem utan avundsjuka och brist på ödmjukhet i den köttsliga människan. Lösningen ligger inte i att ge den maktgirige en ansvarspost utan att han ödmjukar sig och lär sig att underordna sig de ledare som HaShem har satt över honom. Detta var den medicin som HaShem gav till Korach, men han ville inte ta den och ta itu med synden i sin själ. I stället utvecklade han upproret så att det gick så här långt.

I Toràn finns det flera exempel på motsatsen där äldre bröder inte var avundsjuka på sina yngre bröder när de fick viktigare positioner än de själva, Moshé och Aharon, Efraim och Menashé m.fl.

Vilken storhet som fanns i Josef som lyckades inskärpa Torán i sina två äldsta söner så att de inte levde efter samma avundsjuka och bråk som han själv hade upplevt med sina bröder! Josef lyckades bryta släktförbannelsen och bekämpa och utplåna all form av avundsjuka från sin egen familj.

På samma sätt lyckades Korachs ättlingar bryta släktförbannelsen så att de kunde bli författare till flera Psalmer i Skrifterna. De var ju leviter och de fick viktiga positioner. Profeten Shmuel var en ättling till Korach (1 Krön 6:33-38). Den som är nöjd och trogen i den position och den kallelse som den Evige har gett honom, får stor lön. Om vi ödmjukar oss under HaShems mäktiga hand kommer Han att upphöja oss i sin tid, som det står skrivet i 1 Petrus 5:5-6: "Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne." (SFB)

Korach gjorde uppror och förlorade allt. Han blev uppslukad av jorden tillsammans med alla dem som hade följt honom i hans upproriska ande. Men några få av hans ättlingar lyckades rädda sina liv genom teshuvá, omvändelse.

Må HaShem, som är god, befria oss från all form av avundsjuka och uppror.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner