Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJerá 4-1

Och han visade sig

1 Mosebok 18:1-14

HERREN sade till Abraham: "Varför skrattade Sara och tänkte: Skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det? På den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då skall Sara hava en son

1 Mos 18:1314 SFB reviderad

Varför skrattade Sará?

Både Avraham avinu och hans fru Sarà skrattade när de fick budskapet om sin sons födelse. (Den hebreiska texten säger inte att de log utan att de skrattade.) Det lär oss i första hand att de var glada och spontana personer som hade lätt för att uttrycka sina känslor. Deras förhållande till den Evige bestod inte enbart av allvar och respektfull fruktan utan av mycket glädje och fröjd, som det står skrivet i Psalm 16:11: ”Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” (SFB)

För det andra kan vi lära oss något väldigt djupt av denna text. De flesta personer, för att inte säga alla, har sina sinnen begränsade till det man redan lärt sig.

Människan blev skapad med ett kreativt sinne som söker lösningar och går framåt mot nya saker och färska idéer. Det ser man i barn, som inte har sina sinnen stängda av det de lärt sig i livet, eftersom deras hjärna inte har haft lång tid på sig att samla information. De är mer öppna för att lära sig nya saker och hitta på nya idéer. Barn kan lära vuxna väldigt mycket, speciellt när det gäller att ha sina sinnen öppna för nya idéer. Det är mycket viktigt att ha fantasi och skaparförmåga för att kunna vandra med Skaparen vars sinne inte är begränsat på något sätt. Han gör alltid något nytt, som det står skrivet i 4 Mosebok 16:30a: ”Men om HERREN gör något nytt” (SFB) och Jesaja 43:19a: ”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?” (SFB) och Uppenbarelseboken 21:5a: ”Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."” (SFB)

Avraham och Sarà hade levt nästa 100 år. Deras sinnen gick väldigt mycket på rutin av det de lärt sig. Trots att deras sinnen hade öppnats betydligt av alla erfarenheter de haft när de lämnade sin lilla värld och flyttade till andra länder, var deras tankar fortfarande begränsade för det som den Evige ville göra i deras liv.

När ängeln kom och gav bud om deras sons födelse kunde de inte ta emot ett sådant underbart budskap. Deras reaktion var typisk för många människor med begränsade och stängda sinnen, de tog det som ett skämt. Det himmelska budskapet konfronterade det som de hade lärt sig i livet, och det gjorde att de skrattade.

Namnet Yitschak betyder ”han kommer att skratta” och det anknyter till det som våra förfäder gjorde när de fick budskapet om den övernaturliga födelsen.

När Sarà skrattade svarade ängeln: ”Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det?” (SFB) Ordet som översatts som ”underbart” är jipalè (יפלא) vars rot har att göra med något osynligt, undangömt. I 5 Mosebok 30:11 används det som något fördolt för förståndet, något ofattbart. Här handlar det om något som går utanför det vanliga. Targum översätter: ”Finns det något för underbart, avlägset och fördolt för mig så att jag inte kan genomföra min vilja?”

Det lär oss att ängeln utmanade våra förfäder Avrahams och Saras stängda sinnen. När det handlar om den Evige får vi inte låta våra sinnen begränsa vår uppfattning om hans kraft, förstånd och förmåga att gripa in på det mest förvånansvärda och underbara sätt. Den Evige kan göra mycket mer än vad vi kan be eller tänka, enligt den kraft som verkar i oss (Ef 3:20). Låt oss därför vara försiktiga så att vi inte hindrar honom med våra sinnen och skrattar i otro när han ger oss en övernaturlig idé som spräcker våra mentala scheman

Må den Evige ge oss en vecka med nya idéer ledda av hans skapande Ande,

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner