Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJerá 4-2

Och han visade sig

1 Mosebok 18:15-33

Då sade HERREN: "Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? 

1 Mos 18:17 SFB

Vad innebär sann vänskap?

Vår fader Avraham hade haft ett magnifikt himmelskt besök av tre änglar. En av dem bar den Eviges egna Namn för han representerade den Evige mer än de andra två. När de tre reste sig för att gå, följde Avraham med dem för att ta farväl, vilket är en väldigt fin gest för att hedra besökare och som inte får saknas hos en människa som vandrar med den Evige.

På vägen talar den viktigaste ängeln för sig själv med hörbar röst och avslöjar vad som finns i hjärtat hos den Evige i himlen. Hans ord uppenbarar en stor sanning när det gäller sann vänskap. Avraham var vän till den Evige (2 Krön 20:7; Jes 41:8; Jak 2:23). Den intimitet som fanns i deras vänskap tvingade vid detta tillfälle den Evige att uppenbara vad som fanns i hans hjärta och vilka planer han hade för städerna på slätten. I Amos 3:7 står det skrivet: "Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna." (SFB) Det är sant att Avraham var profet (1 Mos 20:7), men hans relation med den Evige gick utöver en profets, det var en sann vänskap.

Sann vänskap innebär att man är genomskinlig för varandra. Sann vänskap gör en sårbar eftersom man öppnar det mest intima av sin varelse och uppenbarar det känsligaste och litar på att den andre inte skall missbruka det för att skada direkt eller indirekt. Sann vänskap tillåter en ärlig och respektfull tillrättavisning. Sann vänskap tvingar dig att berätta för den andre det som händer med dig, det du känner och det du tänker. I sann vänskap känner man till vad som finns i det innersta.     

Vänskapen som fanns mellan den Evige och vår fader tvingade den Evige att berätta det som han tänkte göra med Sedom, delvis för att Lot befann sig där. Vänskapen som Avraham hade med Honom tillät honom att utmana den Evige så att han inte skulle förstöra de onda städerna.

I Galaterbrevet 4:9a står det skrivet: "Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud" (SFB) Det är inte samma sak att känna den Evige som att vara känd av honom. Många önskar lära känna den Evige, men få låter sig bli kända av honom. Att bli känd av den Evige innebär att man öppnar sig fullständigt för honom och låter honom gå igenom alla områden i ens liv. Att bli känd av honom innebär att vara villig att bli tillrättavisad av honom och ändra livsstil, sätt att tala och inre attityder som inte är välbehagliga för honom.

Käre lärjunge till Jeshua, öppna dig fullständigt för den Evige så att han kan genomtränga dig med sin Ande och uppenbara allt i ditt inre som behöver ändras. Låt honom ta kontroll över din själ. Släpp ditt livs tömmar och lägg dem i hans händer. Låt honom göra vad han har lust till i ditt inre. Stå inte emot hans tillrättavisningar. Bed honom om hjälp att få uppleva en verklig förändring i de områden som du vet inte behagar honom. Berätta för honom hur du har det. Öppna ditt hjärta och fördjupa ditt intima förhållande med honom.

 Låt oss bli kända av den Evige, vår himmelske Fader, för att vi också skall kunna bli räknade som hans vänner.

Jag önskar dig all välsignelse i ditt intima förhållande med din Fader och med hans Son Jeshua HaMashiach,

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner