Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJerá 4-3

Och han visade sig

1 Mosebok 19:1-20

Se, jag har två döttrar, som ännu icke veta av någon man. Dem vill jag föra ut till eder, så kunnen I göra med dem vad I finnen för gott. Gören allenast icke något mot dessa män, eftersom de nu hava gått in under skuggan av mitt tak." Men de svarade: "Bort med dig!" Och de sade ytterligare: "Denne, en ensam man, har kommit hit och bor här såsom främling, och han vill dock ständigt upphäva sig som domare. Men nu skola vi göra dig mer ont än dem." Och de trängde med våld in på mannen Lot och stormade fram för att spränga dörren.

1 Mos 19:8-9 1917

Varifrån kom Lots hustru?

När de två änglarna kom till Sedom för att rädda Lot och hans familj, ville alla stadens män utnyttja dem sexuellt. Lot vägrade och erbjöd sina två jungfrudöttrar i stället för sina gäster.

Av detta kan vi lära oss två saker; det första: För Lot var det väldigt viktigt att behandla gästerna väl, ge dem skydd, mat och all tänkbar säkerhet. Detta var ett väldigt fint karaktärsdrag hos honom.

Det andra som vi lär oss är att Lots moraluppfattning var väldigt låg. Hur är det möjligt att denne rättfärdige man var beredd att utlämna sina två oskuldsfulla döttrar till dessa vilddjur som inte hade någon känsla för sexuell moral? Fri sex och homosexualitet är resultat av att ha avfallit från Skapelsen och hans bud. Homosexualiteten befinner sig på den lägsta punkten på skalan av pervertering på avfallets och fördärvets väg (se Rom 1:18-32).

Enligt sammanhanget (v.12) ser det ut som om Lot hade fler söner och döttrar som redan gift sig med kvinnor och män från Sedom. Nu hade han bara två döttrar kvar hemma (v.15) och det var inte så viktigt för honom att de inte blev kränkta i sina kroppar och själar genom det fria sexlivet. Varifrån kom de värderingarna? De kom inte från Avraham avinu, som levde efter en väldigt hög moral.

Den hebreiska texten visar att Lot hade kommit ensam till Sedom – vilket man måste förstå som att han var ungkarl, eftersom han hade många tjänare och tjänarinnor. Det som i 19:9 översattes som ”Denne, en ensam man, har kommit hit och bor här såsom främling” lyder ordagrant: ”Denne ene kom för att bo” – haechad ba lagur, האחד בא לגור – vilket lär oss att Lot hade tagit sig en hustru från Nedom. Hon var ättling till Kenáan – som behandlade Noach så perverst när han var berusad och därför blev förbannad. Det perverterade sinnet hos Kenáans ättlingar gjorde att de överlämnade sig åt all typ av omoral, inte minst den sexuella.

Avraham aktade sig noga för att inte blanda sin avkomma med Kenáans ättlingar på grund av deras låga moral (24:3), men Lot hade inte den inre styrkan till att säga nej till den världs värderingar som fanns omkring honom. Det gjorde att han gav efter lite i taget för påtryckningarna från sin hustru och de andra invånarna i Sedom. Det är sant att hans rättfärdiga själ led av Kenáans söners synd, som det står skrivet i 2 Petrus 2:7-8: ”Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde.” (SFB) Men han hade inte tillräcklig andlig styrka till att leda sina barn på den höga moralens väg, som Avraham avinu hade (18:19). Det var en av anledningarna till att Avraham var tvungen att lämna Lot.

Den Evige var barmhärtig mot Lot och räddade honom från förstörelsen, men han förlorade största delen av sin familj och hans fru blev förvandlad till en saltstod för att hon såg sig tillbaka – möjligtvis av sin modersinstinkt när hon tänkte på sina barn som blev kvar och av sin kärlek till den värld som hon hade levt i. Lot förlorade också alla sina ägodelar och allt han hade kvar var två ogifta döttrar, Sedoms döttrar, vars moral inte var bättre än resten av Kenáans ättlingar.

Avraham vägrade att styras av de värderingar som fanns i världen runt omkring, och därför blev han utvald och välsignad. Hans moraliska styrka fortsätter att välsigna hela världen idag. Men Lot gav efter inför den låga moralen och förlorade i stort sett allt. Men den Evige visade honom barmhärtighet och räddade honom och hans döttrar, för han hade en underbar plan för deras framtid. I morgondagens manna kommer vi att tala om det.

Låt oss avfärda Lots livsstil och följa vår fader Avrahams exempel och inte smutsa ner våra själar med synden i den värld som finns runt omkring oss. Låt oss befalla våra barn och barnbarn att hålla den Eviges väg, och handla rättfärdigt och rätt så att de kan fortsätta den välsignelselinje som gavs från himlen, inte bara till Avrahams fysiska avkomlingarna, utan även till alla dem som följer hans tro, för alla de som tillhör Messias är Avrahams säd och arvingar enligt löftet (Rom 4:9-13; Gal 3:29).

Chazak uvaruch – var stark och välsignad,

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner