Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJerà 4-5

Och han visade sig

1 Mosebok 21:5-21

Abraham svarade: "Jag tänkte att på den här platsen fruktar man nog inte Gud. De kommer att döda mig för min hustrus skull.

1 Mos 20:11 SFB

Vilket är bästa hindret mot synden? 

Kung Avimelech (Abimelek) hade tagit Sara till hustru eftersom Avraham hade sagt att hon var hans syster. Avraham visste att om det bara fattades en enda ingrediens i dessa människors själar, då löpte han risken att mördas för sin otroligt vackra frus skull. Den ingrediensen var fruktan för den Högste.

I den hebreiska texten står det skrivet rak ein jirat Elohim ba makom haze, רק אין יראת אלהים במקום הזה  - ”det finns enbart ingen fruktan för den Allsmäktige på denna plats”. Bara en sak behövdes för att samhället inte skulle hänge sig åt obegränsad synd – fruktan för Himlen.

Fruktan för himlen är det bästa hindret mot synden i människan. Där det inte finns frukan för himlen kan synden sprida sig fritt och föröka sig.

I 2 Mosebok 20:20 står det skrivet: ”Men Mose sade till folket: "Var inte rädda, ty Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni skall frukta honom, så att ni inte syndar."” (SFB) och i Jeremias 32:40 står det skrivet: ”Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. (SFB) och i 5 Mosebok 10:12-13 står det skrivet: ”Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl.” (SFB)

Den Evige grep in i den kritiska situationen och talade med den filisteiske kungen i en dröm om natten och sa att om han inte lämnade tillbaka Avrahams fru skulle han och allt hans folk dö. Detta skapade mycket fruktan i honom och allt hans folk.

Den som förstår att den Allsmäktige, som är i himlen, kan allt, ser allt och dömer allt, blir medveten om att om man inte uppför sig på ett rätt sätt är man i livsfara och kan bli förintad. Den som inte vet att ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.” (Rom 1:18 SFB) och den som inte vet att ”Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.” (Psa 7:12 SFB) vaktar inte sina tankar, begränsar inte sin tunga och håller inte tillbaka sin hand från att göra ont. Den som vet att ”Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.” (Heb 4:13 SFB) är rädd för att synda. Den som vet att det blir allvarliga konsekvenser av synden, aktar sig.

När männen i Gerar blev varse om att den Evige vakade över allt och tillrättavisade kungens handling, trots att han hade handlat i oskuld och litat på halvsanningen som Avraham och Sarà hade sagt honom, blev de uppfyllda av fruktan. En handling som såg oskyldig ut mot en av den Eviges smorda profeter orsakade sterilitet i hela hans folk och fara att dö i förtid.

I Psalm 147:11 står det skrivet: ”HERREN gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd.” (SFB)

Låt oss tjäna den Evige med fruktan och bävan,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner