Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Balak 40-1

Förödare

4 Mosebok 22:2-12

Se, ett folk har dragit ut ur Egypten, och det täcker markens yta. Kom nu och förbanna det åt mig. Kanske skall jag då kunna strida mot det och driva bort det." Men Gud sade till Bileam: "Du skall inte gå med dem. Du skall inte förbanna detta folk, ty det är välsignat."

4 Mos 22:11-12 SFB

Kan man förbanna ett välsignat folk?

Att bli utdriven från landet är en förbannelse. Det hebreiska ord som översatts som ”driva bort” är garash – גרש. Betydelsen av det ordet är att bli utdriven från en egendom, landsförvisad och frånskild. Den Evige drev ut – garash - Adam och Chavà från Edens lustgård. Han drev också bort – garash – Kajin från marken. Samma ord används om en frånskild kvinna – grushá, גרושה  – och Israels utdrivning från Egypten.

Förbundsfolkets utdrivning från det utlovade landet innebär en förbannelse både för folket och för landet. När förbundsfolket bor utanför Israels land beror det på att det har drabbats av förbannelse. Landet upplever också förbannelse när förbundsfolket inte bor där. Israels land har varit en öken under hela tiden som det stora flertalet judar har bott utanför det.

Inget annat folk kan få Israels land att blomstra. När andra folk planterar i det utlovade landet ger det ingen frukt. Araberna kan inte odla i Israel för det ger ingen avkastning åt dem. Bara förbundsfolket kan få förbundslandet att blomstra.

Talmud lär att det viktigaste tecknet på att den slutliga förlossningen närmar sig är att träden i Israels land ger frukt, enligt vad som står skrivet i Hesekiel 36:8: ”Men I, Israels berg, I skolen åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, ty snart skola de komma åter.” (1917) Israels berg grönskar åt Israels folk och de ger bara frukt när det finns judar i landet.

Det som Moavs kung ville göra var att skilja Israel från deras land. För att nå det målet ville han först sända förbannelser och sedan kriga mot dem.

Exakt samma sak sker idag. Israels fiender försöker att bedra hela världen med förbannande ord och använder massmedia och inflytandet från politiker som är köpta med olja. När de sedan har lyckats vända världsopinionen mot Israels stat och resten av judarna kommer de att börja kriga för att än en gång försöka skilja judarna från det utlovade landet.

Men de kommer inte att lyckas för slutligen kommer Messias som ett rytande lejon att försvara sitt folk och rädda de utvalda bland folken som ivrigt väntar på honom. Världssystemet kommer inte att kunna förbanna och driva ut judarna igen, för det judiska folket kommer att vända sig bort från sina synder mer och mer och vända sig till sin Förlossare, Israels Avskilde, och han kommer att svara och frälsa dem.

Förbanna inte judarna, för det är ett välsignat folk. Förbannelsen kommer tillbaka över dem som sänder ut den.

Shavua tov, god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner