Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Balak 40-2

Förödare

4 Mosebok 22:13-20

Men Balak skickade återigen hövdingar, fler och av högre rang än de förra. 

4 Mos 22:15 SFB

Vem böjer sig för världens hedersbevisningar?

En gudfruktig rabbin höll på att dö. Hans lärjungar som hade samlats för att ta farväl frågade vad som var hans sista önskan innan han lämnade denna världen. "Att ni har samma fruktan för Himlen som ni nu har för människor.", svarade rabbinen. Hans lärjungar blev förvånade och sa: "Menar du inte att vi bör ha mer fruktan för Himlen än för människor?" "Om ni lyckas komma upp till en nivå där ni fruktar Himlen lika mycket som människor, då blir jag väldigt tillfreds."

Fruktan för Himlen är en av de viktigaste dragen som människan måste ha för att handla rätt i livet. När människofruktan är starkare än fruktan för den Evige kommer vi att tjäna människor i stället för den Evige och det är en typ av avgudadyrkan. Om vår längtan att bli accepterade av människor är starkare än vår längtan att bli accepterade av Himlen, då har vi omvända prioriteringar. Om vi söker efter att bli hedrade och premierade av dem som anses som viktiga i denna värld har vi kommit vid sidan av syftet med våra liv. Om vi känner att vi inte är något utan att ha en akademiskt titel, då förstår vi inte principerna i Himmelriket.

Bilam (Bileam) började som profet och slutade som siare. Han började med gudsfruktan och slutade med att söka ära och premier hos människor. Han började att tjäna den Evige och dog av de avskildas svärd eftersom han hade fört in otukt och avgudadyrkan i Israel.

Käre messiaslärjunge, sök inte efter att bli något i denna världen. Sök efter att bli något i den Eviges ögon. Böj dig inte för hedersbevisningar och pengar, du kommer bara att korrumpera din själ. Var väldigt noggrann med detta så kommer du att bevara din själ från att förintas!

Himmelske Fader, lägg fruktan i mitt hjärta så att jag inte syndar mot dig. Bevara min själ från att falla i popularitet och mänsklig ära. Var Du alltid den förste i mitt liv. Hjälp mig att inte vara otrogen mot dig på något område eller vid något tillfälle i mitt liv. Välsignad vare Du Evige, den Fruktansvärde och Ärade i evighet!

Amen,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner