Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Balak 40-3

Förödare

4 Mosebok 22:21-38

Bileam svarade Balak: "Se, jag har nu kommit till dig. Men kan jag överhuvudtaget säga något? Vad Gud lägger i min mun, det måste jag säga." 

4 Mos 22:38 SFB

Kan man bryta den Eviges arm och tala saker som han inte har sagt?

Bilam ville gå med männen trots att den Evige hade sagt att han inte skulle göra det. Därför försökte han igen för att se om han kunde få den Allsmäktige att ändra sig. Då lät den Evige honom gå, men bara med villkoret att han enbart skulle tala det som kom från himlen. Men eftersom profeten inte gick med goda avsikter blev en ängel sänd för att döda honom. Hans åsna lyckades trots det rädda livet på honom.

  Bilam slog sin åsna tre gånger i ilska och den Evige tillrättavisade honom två gånger för att han gjort det, först genom åsnans mun och sedan genom en ängels mun. Det lär oss vikten av att inte misshandla djur. Allt djurplågeri blir registrerat i himlen och drar med sig konsekvenser över människorna.

Bilam visste att han inte kunde tala något annat än det som den Evige skulle lägga i hans mun. Det var villkoret som den Evige hade gett honom för att få följa med Moavs hövdingar. Men Bilam hoppades kunna behaga människor och uttala förbannelser över folket, speciellt eftersom han visste att han skulle få ekonomisk ersättning för sin profetia.

Men samtidigt visste han att han inte kunde tala något som den Evige inte hade sagt. Det visar att nivån på hans profetiska gåva var väldigt hög. Han hade inte förmågan att förmedla ord av förbannelse för den Evige kontrollerade hans mun när han profeterade. Trots det försökte han göra det och därför ville den Evige döda honom.

Vad farligt det är att tala ord i den Eviges namn som inte kommer från honom som om de kom från honom. Tro inte på de profetior som börjar med: "Så säger Herren". Normalt är de falska och i bästa fall består de av ord som delvis är inspirerade av den Evige blandade med egna ord från den som profeterar.

Om du känner profetisk inspiration är det bättre att inte säga: "Så säger Herren" för att inte löpa risken att missbruka hans Namn och lägga i hans mun något som han inte sagt. Det är bättre att förmedla det budskap man får i anden på ett ödmjukt sätt och låta dem som lyssnar döma. I stället för att säga: "Så säger Herren" är det bättre att säga: "Jag tror att den Evige säger det här och det här" eller "Jag upplever att den Evige säger det här och det här". På så sätt håller man sin rygg säker och löper mindre risk att falla under en sträng dom för att man profeterat falskt i den Eviges Namn, han som är Avskild.

Må den Evige bevara oss från allt ont.

Kol tuv ­ allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner