Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Balak 40-5

Förödare

4 Mosebok 23:13-26

Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. 

4 Mos 23:19a SFB

Kan Gud vara en människa eller en människoson?

Detta är en av de klaraste texter som bekräftar den absoluta sanningen att den Evige, den Allsmäktige, inte är en människa eller en människoson.

Här kommer ytterligare tre vittnen från Skrifterna som bekräftar samma sak: I 1 Samuelsboken 15:29 står det skrivet: ”Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig.” (SFB) I Job 9:32 står det skrivet: ”Ty han är ej en människa som jag, så att jag kan svara honom: "Vi går tillsammans till rätten.” (SFB) I Hosea 11:9 står det skrivet: ”Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma.” (SFB)

Skrifterna kan inte ljuga eller fela och den Evige kan inte motsäga sig själv eller ändra på sig. Föreställningen att Gud har blivit människa har orsakats av förvirring och av att inte förstå att det hebreiska ordet elohim אלהים  – inte bara används om den Evige utan även om hans delegerade änglar och människor.

Att studera Skrifterna med utgångspunkt från översättningar öppnar upp för mycket förvirring och missuppfattningar. En av de allvarligaste är att man tror att den Evige har kommit i kött och har dött och uppstått.

Toràn intygar gång efter gång att den Allsmäktige inte är människa, och därför kan han varken födas, dö eller uppstå. Att tänka så om den Evige är att ha en väldigt liten föreställning om den Högste.

Det faktum att han kan uppenbara sig genom en människa är något helt annat. Vi talar inte om det här, utan bara att han inte är och inte heller kan vara eller förvandlas till en människa eller en människoson eller vara Människosonen.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner