Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pinchas 41-3

Ormmun

4 Mosebok 26:52 ­ 27:5

Mose bar fram deras sak inför HERRENS ansikte. 

4 Mos 27:5 SFB

Varför rådfrågade Moshé den Evige?

Tselofchads fyra döttrar hade ingen broder som kunde få det arv i det utlovade landet som tillhörde deras pappa, enligt den första folkräkningen. Därför kom de fram till Moshé och de andra furstarna i församlingen och bad om rätten till den mark som skulle tillhört deras pappa.

Men i stället för att direkt diktera ett domsslut, gick Moshé och rådfrågade den Evige. Rabbinerna diskuterar om han kunde svaret eller om han hade glömt halachán eller om han helt enkelt bar fram saken inför den Evige för att inte de lägre domarna skulle bli utskämda eftersom de inte hade kunnat svara systrarna.

När han rådfrågade den Evige var det i vilket fall som helst ett tecken på ödmjukhet.

Den högmodige vill ge ett svar även om det inte är rätt, bara för att se vis ut. Den skamsne som inte vet svaret ger vilket svar som helst för att slippa erkänna sin okunnighet. Den ödmjuke erkänner att han inte vet, och om han vet, bryr han sig inte om om han måste fråga en gång till och förefalla okunnig, för han söker inte erkännande av människor och drivs inte av skamkänslan av att inte veta eller av lusten att visa upp hur mycket han kan, utan av en djup kärlek till sanningen och medmänniskornas bästa.

Jehoshua begick ett stort misstag när han inte rådfrågade den Evige innan han tog ett viktigt beslut (Jos 9). Om han hade följt Moshés ödmjuka exempel hade inte det som skedde med givoniterna (gibeoniterna) hänt.

Käre Jeshua-lärjunge, lär dig att rådfråga den Evige innan du tar beslut, trots att de är triviala. Var ödmjuk och lägg fram allt inför din himmelske Fader, och be om rätta impulser och adekvat inspiration och nödvändig visdom och intelligens att kunna ta de rätta besluten och göra saker på rätt sätt.

"Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner." (Rom 8:14 SFB)

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner