Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pinchas 41-6

Ormmun

4 Mosebok 28:16-29:11

I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS påsk. På femtonde dagen i samma månad är högtid. Då skall man äta osyrat bröd i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utförasŠ På den sjunde dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utföras.

4 Mos 18:16-18, 25 SFB

Hur kan vi se förlossningsprogrammet i högtiderna?

Förlossningsprogrammet i Messias finns markerat i den Eviges alla högtider. I detta toráavsnitt talas det först om det ständiga offret dag efter dag. Det pekar på Jeshuas död. Han blev upphängd klockan nio på morgonen, samma tid som morgonlammet slaktades i templet. Och han dog klockan tre på eftermiddagen samma tid som eftermiddagslammet offrades. Jeshuas död sonar Israels och världens synder i de andliga sfärerna varje morgon och varje eftermiddag ständigt.

Därefter talas det om extraoffret på sabbaten, vilket också påminner om Jeshua, som var tvungen att dö för att Israel skulle kunna få frid på sabbaten och världen kunna få fred under det sjunde tusenåret efter Adams skapelse.

Sedan talas det om nymånaden som påminner om den förste Adams skapelse, den andra Adams födelse och hans återkomst i härlighet vid en av nymånaderna.

Därefter kommer de årliga högtiderna som också talar om förlossningsprogrammet i Jeshua. Den första månaden, som är förlossningens månad, kom Guds Lamm för att upphängas den 14:e på eftermiddagen, enligt den profetiska skuggbild som finns i påskalammet.

De sju dagarna av den osyrade högtiden talar om sju tusen år av mänsklig historia då alla har kunnat ta del av hans offer och få syndernas förlåtelse i himlen tack vare att den ende som varit fullkomligt rättfärdig dött och på så sätt sonat alla generationers synder hos alla folk. Tack vare hans offer finns det förlåtelse för alla från den förste Adam till den sista människa som föds.

Sammankomsten den första dagen i det osyrade brödets högtid talar om den första förlossningen. Sammankomsten under den sjunde dagen talar om den förlossning som kommer vid det sjunde årtusendet efter skapelsen.

Veckohögtiden talar om fullbordandet av den första delen av förlossningen i Messias och invigningen av Malki Tsedeks översteprästtjänst i det himmelska tabernaklet.

Den första dagen i den sjunde månaden är den dag då Messias kommer tillbaka i härlighet med den första uppståndelsen och början på domen.

Den tionde dagen i den sjunde månaden är slutet på domen då var och en kommer att bli belönad enligt sina gärningar och då rättfärdighet kommer att bli etablerad på hela jorden under det davidiska kungariket.

På den femtonde dagen i den sjunde månaden börjar den sju dagar långa lövhyddohögtiden som motsvarar Lammets bröllop som kommer att vara tusen år.

Den åttonde dagen avslutas den tusenåriga lövhyddohögtiden och det nya Jerushalajim kommer att etableras på den nya jorden tillsammans med en evig världsvid rättfärdighet. Då kommer den Evige att vara en och hans Namn ett för alltid.

Välsignad vare den Evige för att han har uppenbarat för oss något av sin förlossningsplan!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner