Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pinchas 41-7

Ormmun

4 Mosebok 29:12 – 30:1

På femtonde dagen i sjunde månaden skall ni hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utföras, utan ni skall fira en HERRENS högtid i sju dagar. Och som brännoffer, som eldsoffer, skall ni då till en ljuvlig doft för HERREN offra tretton ungtjurar, två baggar, fjorton felfria årsgamla lamm 

4 Mos 29:12-13 SFB

Varför offras så många ungtjurar?

Under de sju dagarna av suckot סכות, hyddor – offrade man sammanlagt 70 ungtjurar. Nummer 70 representerar de 70 originalfolken som gick ut från Noachs höfter, enligt 1 Mosebok 10. Suckot-högtiden är på ett speciellt sätt anknuten till folken. Suckot är den högtid som profetiskt talar om det tusenåriga världsvida messianska fredsriket. Under den tiden kommer tempeltjänsten att återupprättas i Jerushalajim och representanter från alla folk kommer att vara tvungna att resa upp till denna världshuvudstad inte bara för att få instruktioner om hur man skall leva enligt Toràn (Jes 2:1-4; Mik 4:1-4), utan också för att fira lövhyddohögtiden, suckot (Sak 14:16-19).

Under suckot-högtiden kommer man då åter igen att offra 70 ungtjurar till förmån för alla folk. Israel kommer att uppfylla sin funktion som prästnation för resten av nationerna och hela världen kommer att bli rikligen välsignad och leva i fred och säkerhet.

Det faktum att de 70 ungtjurarna representerar folken lär oss också att Israel som folkens präst kan offra dessa folk åt den Evige på ett symboliskt sätt. Israels roll är att lära folken Torá så att de helt överlåter sig som levande offer åt den Evige. Men folken kan inte göra detta själva på ett tillfredsställande sätt utan den prästeliga nationens tjänstgöring.

Det lär oss att utan judarna kan inte hedningarna veta hur de skall leva rätt eller hur de skall leva för att behaga den Evige. Juden har blivit kallad att vara ljus för folken och därför kan de utvalda bland folken som underordnar sig de utvalda bland judarna komma upp till sin maximala potential. Utan det underordnandet kommer var och en att gå sin egen väg och så skapas ett oräkneligt antal ideologier, religioner, samfund och personliga tjänster som alla har en sak gemensamt, att inte vilja acceptera det judiska ledarskapet som den Evige har etablerat för dem.

När den rörelse som uppstod runt Jeshua spred sig till hedningarna gick allt bra så länge de underordnade sig det judiska ledarskapet. Men när de hedniska ledarna, de så kallade kyrkofäderna, tog makten över rörelsen, då skildes den från sitt ursprung och så skapades kristendomen som i sitt väsen har en upprorisk ande mot judarna.

När det messianska riket blir upprättat kommer den anden att försvinna och då kan hedningarna vandra rätt, ledda av Israels folk som blivit upprättat både fysiskt och andligt.

Offren av de 70 ungtjurarna representerar därför överlåtelsen av folken åt den Ende och han kommer att ta emot dem som ett välbehagligt offer och kommer att låta sitt ansikte lysa över dem alla.

Må det Riket komma snart!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner