Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mattot 42-3

Stammar

4 Mosebok 31:13-24 

Mose och prästen Eleasar och menighetens alla furstar gick för att möta dem utanför lägret. 

4 Mos 31:13 SFB

Kan det rena blandas med det orena?

De 12000 soldaterna hade varit i beröring av de döda under kriget. Därför var de rituellt orena och kunde därför inte gå in i de avskildas läger. Därför gick Moshé, översteprästen Elazar och församlingens alla huvudmän ut för att möta dem utanför lägret.

De orena kunde inte gå in i det rena lägret, men de rena kunde gå ut till de orena utan att orena sig. Trots att översteprästen var den mest avskilda i Israel och inte kunde vara i kontakt med döden, kunde han gå ut till platsen där de orena var och ge befallning om hur de skulle rena sig för att kunna komma in i det rena området.

Det lär oss att man inte kan föra in orent i det rena. Men det rena kan påverka det orena så att det blir renat.

Vilken underbar bild! Människan kan inte komma in i den Eviges avskilda närvaro på grund av sitt orena och dödliga tillstånd. Men det avskilda går ut från den Eviges närvaro för att rena henne och ge henne odödlighet för att hon skall kunna komma in i hans avskilda närvaro och förbli där för alltid.

Välsignad vare den Evige för att han har kommit till oss för att rädda och rena oss!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner