Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mattot 42-5

Stammar

4 Mosebok 31:42-54

Befälhavarna över härens avdelningar, både överbefälen och underbefälen, trädde fram till Mose och sade till honom: "Dina tjänare har räknat antalet krigsmän som vi har haft under vårt befäl, och ingen man fattas bland oss. Därför har nu var och en av oss som en offergåva åt HERREN burit fram det som han har kommit över av guldsmycken: armband, ringar, örhängen och halssmycken, detta för att bringa försoning för oss inför HERRENS ansikte. 

4 Mos 31:48-50 SFB

Varför bringade soldaterna försoning för sina själar med värdeföremål?

Förbudet att räkna Israels folk grundar sig på löftet som vår fader Avraham fick att hans ättlingar inte skulle kunna räknas. Trots det visade den Evige folket ett sätt att kunna räknas utan att drabbas av hemsökelse. Det var metoden med halvshekeln (2 Mos 30:12). Varje man gav ett mynt värt en halv shekel och i stället för att räkna folket räknade man mynten. Mynten blev sedan givna till tabernaklet som ett minne och på så sätt led folket ingen skada av att ha blivit räknat.

I detta fall hade de inte använt metoden med halvsikeln för räkningen av de 12 000 och det drog skuld över dem inför den Evige. Att därför överlämna värdeföremål blev så ett sätt att kompensera sin försyndelse.

Den andra anledningen till att de gav smycken som de kommit över i kriget kan vara att när de gick in i de midjanitiska kvinnornas tält och när de tog juveler från deras döda kroppar hade de inte kunnat undvika orena tankar, och eftersom de hade onda tankar var de skyldiga till synd mot den Evige. Att överlämna dessa smycken tjänade då som ett tecken på att de omvänt sig.

Den tredje anledningen, som vi kan härleda från denna text, är att de hade en djup tacksamhetskänsla, inte bara för att alla överlevde kriget, utan också för att de hade fått så mycket rikedomar i bytet. De ville uttrycka sin tacksamhet inför den Evige för att han gett dem liv och så mycket materiellt överflöd. Deras hjärtans tacksamhet måste uttryckas på ett praktiskt sätt och att ge värdeföremål är ett bra sätt att säga tack.

Kära du som är utvald bland folken, var tacksam till den Evige alla dagar för att han har räddat dig från döden så många gånger i livet. Hur många gånger har du varit i livsfara? Vi har säkert varit nära döden fler gånger än vad vi anar. Tack vare hans beskydd lever vi. Dessutom förser han oss med mer materiella tillgångar än vad vi är värda. Låt oss tacka honom för det på ett praktiskt sätt. Låt oss ge något av våra pengar och värdeföremål till ett gott ändamål som gör att Riket får framgång bland oss.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner