Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mattot 42-7

Stammar

4 Mosebok 32:20-42

Mose svarade dem: "Om ni gör detta, om ni beväpnar er inför HERREN till kriget, så att alla era beväpnade män går över Jordan inför HERREN , till dess att han har fördrivit sina fiender inför sig, och landet har blivit underkuvat inför HERREN , och ni sedan vänder tillbaka, då skall ni vara utan skuld mot HERREN och mot Israel, och detta land skall bli er besittning inför HERRENS ansikte.

4 Mos 32:20-22 SFB

Varför upprepas så många gånger ”inför Herren”?

I dessa versar lyfter Moshé fram det faktum att kriget måste föras inför den Evige och att landet måste bli kuvat inför Honom och besittas av Israels barn inför den Evige.

Det hebreiska ord som översatts som ”inför” är lifnej ­–לפני  – som kommer från pannim – פנים, framsida, ansikte; insida, inre. Lifnei betyder ordagrant “inför ansiktet av…” eller ”inför …s ansikte”.

Det lär oss att Moshé rabbenu ville lära Reuvens söner och Gads söner en väldigt viktig läxa. De behövde lära sig att göra saker och ting inför den Evige som ser allt.

Han observerar allt ständigt och hans ögon är på ett speciellt sätt fästa på landet som gavs till Israels söner, som det står skrivet i 5 Mosebok 11:12: ”Det är ett land som HERREN, din Gud, vårdar sig om. Ständigt vilar HERRENS, din Guds, ögon på det, från årets början till årets slut.” (SFB)

Om Reuvens söner och Gads  söner hade lärt sig denna läxa ordentligt, hade de inte haft så många problem längre fram med våld och korruption, och de skulle inte bli de första som blev bortförda i fångenskap.

Den som vet att göra allt inför den Evige och den som vet att Israels land tillhör den Evige på ett speciellt sätt, och resten av jorden på ett generellt sätt, är noggrann med hur han lever och hur han behandlar naturen. Den som lever inför den Evige anstränger sig även för att vårda miljön.

Låt oss leva inför den Evige i allt och ta väl hand om Hans jord, för ”Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den.” (Ps 24:1b SFB)

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner