Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-1

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 33:1-10

De bröt upp från Mara och kom till Elim. I Elim fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de slog läger där. 

4 Mos 33:9 SFB

Vem vill stanna kvar i Mará?

Folket hade vandrat tre dagar i öknen efter att ha gått igenom Sävhavet. De hade inte hittat vatten och när de kom till Mará märkte de att vattnet var bittert och inte gick att dricka. Deras förhoppningar hade brutits. Då knotade de mot Moshé och sa: "Vad skall vi dricka?" Då ropade han till den Evige och han visade honom ett träd. Och när han kastade trädet i vattnet blev det sött. Där prövades folket.

Efter den bittra erfarenheten i Mará, som betyder bitterhet, kom de till Elim som var en oas i öknen med tolv vattenkällor och sjuttio palmer. Det intressanta är att numren 12 och 70 motsvarar de två folk som finns i världen, Israel och nationerna. De tolv vattenkällorna gav liv till de 70 palmträden. Det lär oss att Israels tolv stammar skapades för att vara vattenkällor för de 70 hednanationerna. Vattnet symboliserar det liv som flödar från Torán och den Eviges Ande. Israel har blivit satt att ge livets ord och ande till nationerna. Det är deras uppgift. Nationerna som vet att dricka från det vatten som kommer från Israel kan få mycket välsignelser och producera mycket frukt.

Israel var nu tvunget att inte bara gå igenom bittra erfarenheter i Mará utan också övervinna dem. Den som vet att komma över sina bittra erfarenheter kan ge vatten till världen.

Käre utvald bland folken, stanna inte i Mará, bitterhetens plats. Alla har vi brustna förhoppningar. Knota inte mot någon ledare. Du kommer bara att besmitta dem som finns runt omkring dig med de bittra vatten som flödar från din själ. Bed den Evige att uppenbara för dig det som hände på trädet så att du kan bli befriad från din bitterhet och gå igenom provet och därefter fortsätta din väg till att förvandlas till en källa som kan ge liv till nationerna.

Om du fortfarande är kvar i Mará, lämna det och gå mot Elim!

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner