Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-2

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 33:11-49

De bröt upp från Kadesh och slog läger vid berget Hor på gränsen till Edoms land. På HERRENS befallning steg prästen Aron upp på berget Hor och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.

4 Mos 33:37-39 SFB

Vilken hemlighet gömmer sig i lägerplats nummer 33?

Översteprästen Aharon dog på lägerplats nummer 33 från uttåget ur Egypten, på ett berg som heter Hor, som betyder "berg". Han var en mashiach, en smord, den förste som kallas mashiach i Skrifterna (3 Mos 4:3, 5, 16). Denna händelse är en profetisk förebild på Jeshua HaMashiach, som också dog på ett berg, vid 33 års ålder, vilket stämmer överens med Israels lägerplats nummer 33 räknat från uttåget.

Det står skrivet att Aharon dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land. Här finns en hänsyftning till Jeshuas död och uppståndelse 4000 år efter Adams skapelse. I 1 Mosebok 13:10 jämförs Egypten med Edens lustgård. På samma sätt finns det ett samband mellan att Adam och Chavà blev utdrivna ur paradiset och Israels barns uttåg ur Egypten. På samma sätt som Aharon, den smorde, dog 40 år efter uttåget ur Egypten, dog Jeshua Messias 4000 (100 x 40) år efter de första människornas uttåg ur Edens lustgård.

Dessutom dog Aharon den första dagen i den 5:e månaden, exakt 3 1/2 månader efter det datum som uttåget skedde, den 15 dagen i den första månaden. De 3 1/2 månaderna hänsyftar till Messias tjänst som varade i 3 1/2 år. På liknande sätt som Aharon dog 3 1/2 månader efter datumet för uttåget, dog Jeshua 3 1/2 år efter att han börjat sin offentliga tjänst.

Aharon blev tre år äldre än sin bror Moshè, som var 120 när han dog. Dessa tre år talar också om Messias, hans dryga 3 års tjänst, hans dryga 30 års ålder när han dog och de 3 dagarna som han befann sig i jordens inre innan han uppstod. Berget Hor nämns tre gånger i denna text.

Välsignad vare den Evige för sin Hemlighet som han uppenbarar för oss!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner