Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-3

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 33:50 ­ 34:15

Sedan skall gränsen gå ner till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara ert land med dess gränser runt omkring. 

4 Mos 34:12 SFB

Varför är gränserna så klart markerade?

Än en gång visar Torán vikten av att ordentligt markera var gränserna går. Eftersom så klara instruktioner gavs om var man skulle sätta de gränser som markerade vilket som var det land som givits till Israels söner, kunde alla veta inom vilket område de kunde röra sig och fortfarande befinna sig inom det som den Evige hade befallt.

Genom att veta var gränserna gick visste man väl var man måste uppfylla alla de bud som hade att göra med landet.

De visste också att de inte hade någon rättighet att gå utanför gränserna och införliva mer område i sitt land.

Dessutom visste de vilket land den Evige hade gett dem och som de var tvungna att försvara mot fienderna.

Inom gränserna av det land som blev utstakat för Israels söner var de tvungna att förstöra alla altare och föremål som hade används till hedniskt kult. De måste också driva ut Kenaans söner som inte längre hade rätt att bo där för sina synders skull.

Men de hade inte rätt att utfärda dessa order i andra länder.

Var väldigt noga med att hålla dig inom de gränser som den Evige har gett dig. Inom de gränserna har du fullmakt att upprätta den ordning som Toràn befaller dig, men inte utanför dem. Lägg dig inte i saker som inte är dina. När du håller dig på din plats och inte lägger näsan i blöt kommer du att bli besparad mycket lidande.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner